Gå til sidens hovedinnhold

Ikke straff barna!

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Årsmøtet i Rødt Nordland ser med bekymring på at forvaltningen i utvisningssaker ofte legger mer vekt på innvandringsregulerende hensyn enn hensynet til barnets beste. Vi ber lovgiver vedta ny instruks der det tydeliggjøres at hensynet til barnets beste skal tillegges den vekten det har i henhold til FNs barnekonvensjon artikkel 2.2 artikkel 3, og artikkel 9.1: Barn skal ikke skilles fra foreldrene uten at det er til barnets beste. Barn skal ikke straffes for forseelser som foreldre har gjort. Prinsippet om å ta hensyn til barnets beste gjentas i flere bestemmelser i utlendingsloven.

I Lofoten bor det fire norske barn i alderen 5 til 13 som våknet en tidlig morgen i april til at pappaen deres, Ahmad, ble hentet av politiet og sendt ut av Norge etter å ha levd her i 22 år. I Rana lever to barn under 10 år i frykt mens de venter på dagen der deres far skal lide samme skjebne. Han har bodd 11 år i Norge. Ifølge NRK har over 2500 barn de siste fem årene blitt rammet av utvisningssaker mot foreldrene.

Å bli fratatt en omsorgsperson er traumatiserende for barn. Vår erfaring er at det skal mye til for at barnets beste skal få forrang foran innvandringsregulerende hensyn. Selv der sakkyndige advarer mot store, negative konsekvenser dersom barnet skilles fra en forelder, blir forelderen utvist. Dette må endres. Foreldre som har jukset seg til opphold må gis andre konsekvenser enn å straffe barna.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.