Gå til sidens hovedinnhold

Ikke «slippe unna», men «enklere gjennomføring» på Bremnes

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kari Skirbekk og Annelise Bolland skriver i et debattinnlegg at det ikke er riktig som AN har skrevet, at den omsøkte reguleringsendringen fra Bremnes Eiendom AS innebar at selskapet slapp å gjøre ferdig vei, vann og avløp underveis, og heller kunne vente til hele feltet var utbygd. Det har de rett i, for det Bremnes Eiendom søkte om å slippe unna var alle dispensasjonssøknadene sine.

Vi som i vår skrev høringsuttalelse til det omtalte forslaget er rystet over å lese at Annelise Bolland fortsatt hevder dette var en positiv sak for oss som bor her! Har hun noensinne snakket med oss som bor her? Lest innkomne høringsuttalelser? Eller er all informasjonen kommet fra Bremnes Eiendom via Norconsult? (Som hun nå kanskje har oppdaget ikke er til å stole på?!)

Hele forslaget om reguleringsendring var begrunnet med at Bremnes Eiendom var lei av å søke dispensasjoner fra rekkefølgebestemmelsene, og derfor ønsket fritak fra å gjøre ferdig den aktuelle veien, i påvente av at de skulle sette i gang en ny regulering av hele området. Dette ville de gjøre helt uten å fortelle oss som bor her hvor lang tid noe sånt vil ta, og hvorfor de hadde så stor motstand mot å gjøre ferdig den aktuelle veistrekningen som ville gjort det mulig for gående og syklende å komme seg til Løpsmarka med busstopp, skole og butikk på en trygg måte.

Den omtalte veien skulle vært ferdig for lenge siden, det vet både Bolland og Skirbekk. I reguleringsplanen for området, med tilhørende rekkefølgebestemmelser, er det beskrevet at denne veistrekningen skal stå ferdig før boenhet nr. 50 i planen får brukstillatelse. På tidspunktet søknaden om reguleringsendring kommer er det planlagt eller påbegynt 89 boenheter. Veien opp i feltet skulle ha vært ferdig i juni 2019. Dette fikk Bremnes Eiendom dispensasjon for. Den siste utløp 3. august 2020, altså nesten ett år før selskapet gikk konkurs. Men selv om dispensasjonen var utgått satt byplan totalt urørlig i båten.

Barna i området var uten skolevei på 4. året (!), og vi voksne ganske slitne av å vente og mase på trygge forhold for myke trafikanter. Noen av oss etterlyste hva som skulle skje, andre søkte (og fikk innvilget) skoleskyss for skolebarna her, slik at de skulle slippe å gå langs 80-sona på fylkesveien til og fra skolen.

Fra kommunens administrasjon skjedde det fortsatt ingenting. Ingen pålegg, ingen varsel om døgnmulkt, ingen verdens ting. Før plutselig en dag i vår, da det kom et brev fra Bodø kommune om at Norconsult, på vegne av Bremnes Eiendom søkte om fritak fra å ferdigstille veien. I overskriften står det ordrett: «Hensikten med endringen er å bidra til en enklere gjennomføring av planen, samt oppnå brukstillatelser uten dispensasjoner fra reguleringsbestemmelsene.» Ok, det står ikke at utbygger skulle «slippe unna», men hei, vent! Det er jo faktisk det det står!

Søknaden ble lagt fram med svært positive fortrinn for oss som bor her. Problemet er bare at det er ingen som bor her som kjenner seg igjen i de positive beskrivelsene Bolland signerte. For å nevne det grelleste eksempelet: Vi er IKKE enige i at det er positivt å måtte vente i det uvisse på en opplyst, asfaltert, trygg og helårlig skolevei for barna våre.

Hele søknaden er bygget på at utbygger var lei av å søke dispensasjoner, og for å slippe søknadene og å dytte kostnadene foran seg ønsket de å regulere inn dispensasjonene i planen.

I søknaden om endring er det fra Norconsults side vist til interne møter i kommunen som har foregått siden oktober 2020, om denne saken. Helt uten at noen fant det bryet verdt å involvere beboerne i området. Vi som naivt trodde at reell brukermedvirkning var en fanesak for Bodø kommune. Så feil kan man ta!

Denne saken er en kommunal fadese.

Oppsummert:

 • Utbygger bestiller plan for området fra sine valgte konsulenter.
 • Etter den vanlige runden med høringer og godkjenninger kan bystyret til slutt vedta reguleringsplanen for området Bremnes-Oksebakken med tilhørende rekkefølgebestemmelser i 2009.
 • Kommunen godkjenner utbyggeravtalen med Bremnes Eiendom i 2013.
 • Utbygger begynner på jobben, får trøbbel fordi området er dårlig planlagt, søker dispensasjon og får det innvilget fra byplan.
 • Søker dispensasjon ytterligere en gang (eller fem?) og får det innvilget.
 • Beboerne begynner å reagere siden ting aldri blir gjort ferdig (eller informert om).
 • Kommunen svarer beboerne intetsigende og reagerer ikke noe videre på at dispensasjon er utgått.
 • Utbygger innser at planen deres er verre enn først antatt, og søker om evig fritak (les: «endring i planen») begrunnet med at de vil slippe å søke dispensasjon så ofte.
 • Beboere sender høringssvar, ikke enig i at dette er positivt, tvert om.
 • Beboere som i mai 2021 etterspør oppfølging av kommunen i forhold til ferdigstillelse av vei får frekt svar fra kommunens administrasjon om at man altfor godt vet at det er en endring på gang, så slutt å klage (det er nå tross alt bare 10 måneder siden dispensasjonen gikk ut, hallo!!)
 • Utbygger går konkurs. (Den omtalte veien skulle på dette tidspunkt stått ferdig for nesten 3 år siden -dersom utbygger og byplan hadde forholdt seg til det plan- og bygningsloven sier om rekkefølgebestemmelser!)
 • Bodø kommune varsler inndragning av brukstillatelse og legger ansvaret på beboerne i området for å ferdigstille infrastrukturen.

Avslutningsvis minner vi Kari Skirbekk og Annelise Bolland på at:

 • Ny reguleringsendring er ikke godkjent selv om kommunens administrasjon stiller seg positiv til denne.
 • Det er ikke lov til å forhånds godkjenne dispensasjoner basert på fremtidige planer som ikke er vedtatt.
 • Kommunen har gitt et pålegg om å utbedre vei, men ikke fulgt opp pålegget.
 • I henhold til gjeldene utbyggeravtale er kommunen allerede forpliktet til å del-overta infrastrukturen.

Det er bare å konstatere at for utbyggere har det INGEN konsekvens om de ikke følger loven eller påleggene fra kommunen. Politisk vedtatte planer er ikke verdt noen ting. Kommunens ansatte er villige til å endre reguleringsplanen og utbyggeravtale, og aller helst under radaren for alle politiske utvalg, slik at de føyer seg etter utbyggerens ønsker.

Vi mangler ord for hvor langt kommunen er villig til å gå for å villede folk og tilfredsstille utbygger

Kommentarer til denne saken