Strømprisen skapte store overskrifter etter at den femdoblet seg noen timer mandag 1. februar. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum retter skytset mot både det internasjonale strømmarkedet og elavgiften. Vedum treffer blink, og bommer samtidig grovt.

Strømprisen er ikke primært høy fordi vi har et strømmarked som er koblet til utlandet, slik Vedum hevder. I fjor hadde vi tidendens laveste strømpriser, også da med internasjonal strømhandel. De lave prisene oppsto uten at et velfungerende marked fikk applaus i media. Prisen på strøm som vi har sett de første ukene skyldes flere forhold. I hovedsak kan det forklares med kaldt og tørt vær i kombinasjon med økt forbruk.

Sp-lederen har helt rett i én ting. De statlige avgiftene på strøm er for høye. Over 6 av 10 nordmenn svarte at de syntes avgiftsnivået på strøm var høyt eller veldig høyt i en undersøkelse utført av Ipsos for NorgesEnergi.

Jeg synes avgiftsnivået er skandaløst høyt, og at avgiftene rammer blindt. I 2020 da strømprisene var lave, var vi likevel nødt til å sende store regninger hjem til folk. Dette fordi nær 90 prosent av det du betalte i strøm var nettleie og avgifter til staten.

Spesielt elavgiften er irrasjonell, usosial og håpløst utdatert. Strøm er en livsnødvendighet som folk likevel må betale både moms og avgift på, og det skilles ikke mellom rik og fattig. Da elavgiften ble innført på 1950-tallet, var strøm en luksusvare de rike brukte mest av. I dagens samfunn trenger absolutt alle strøm, og elektrifisering en av våre viktigste klimatiltak. Alle skal ha råd til å ta kloke elektriske valg i sin hverdag. Strøm er ikke luksus.

For å få fram hvor absurd elavgiften er kan du forestille deg at finansminister Jan Tore Sanner varsler en ny avgift på databruk i morgen. Den eneste begrunnelsen er at staten trenger mer inntekter. For hver gigabyte du laster ned må du betale 16,69 øre til staten. Vi skjønner alle at det ville blitt ramaskrik uten like.

Men fordi avgiften allerede eksisterer, er det lett for politikerne å opprettholde den, ja til og med øke den. I løpet av det siste tiåret har elavgiften økt med mer enn dobbelt av konsumprisindeks. El-avgiften koster norske forbrukere mer og mer, uavhengig av hvor lav eller høy strømprisen er.

Vi i NorgesEnergi ønsker oss lavest mulig strømpriser og vi er tilhenger av bærekraftige utbygginger som gjør det mulig, men vi bør ikke følge Vedum på veien mot proteksjonisme. Norge trenger stabile leveranser av strøm framover, også fra utlandet. Selv om handel med utlandet i perioder kan gjøre strømmen noe dyrere enn om vi lukker oss helt mot omverdenen.

Det aller viktigste tiltaket Stortinget kan gjøre nå er å kutte elavgift og å se på hvordan nettleien kan reduseres. Vedum fortjener applaus for å sette kutt i elavgiften på dagsorden, nå bør flere politikere følge etter.