Gå til sidens hovedinnhold

Ikke riktig at utbygger skulle «slippe unna»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er feil når Avisa Nordland skriver om den foreslåtte reguleringsendringen at «det innebar at Bremnes Eiendom AS slapp å gjøre ferdig vei, vann og avløp underveis, og i stedet for kunne vente til hele feltet var utbygd». I forslaget fra utbygger endres ikke innholdet i kravene til vei, vann og avløp – de spesifiseres og tydeliggjøres. Oksebakken-Bremnes bygges ut etter en planendring vedtatt i 2009, som fortsatt gjelder.

Bremnes Eiendom AS søkte om ny planendring i 2020 som aldri ble vedtatt. AN sine påstander om at i Bremnes Eiendom AS kunne få slippe unna sentrale rekkefølgekrav i forbindelse med utbyggingen etter en foreslått endring av reguleringsplanen er ikke riktige. Kommunen fikk en søknad fra utbygger om endringer i planen. Endringsforslaget som ble søkt om fra utbygger, ble sendt på høring.

Bodø kommune mener at forslaget til de nye bestemmelsene forsterket krav til sikkerhet for beboerne ved konkrete sikringstiltak for veien og snuhammer for brøytebil og renovasjonsbil. Det er ikke riktig at utbygger skulle «slippe unna» rekkefølgekrav.

Bussveien ble foreslått tatt ut da ny kollektivplan vedtatt i 2020 har endepunkt for linje 4 i Løpsmark, men endringen sikret skolevei. Videre er det i forslag til endring et krav om at videre utbygging i området mot sør skal løses gjennom en helt ny detaljreguleringsplan. Det nye forslaget er en tydeliggjøring og skjerping av kravene til utbygger. Om endringen hadde blitt vedtatt ville det ikke endret situasjonen for beboerne i området. Den største endringen er at en bussvei ble tatt ut. Samtidig skulle det etableres en snuplass for renovasjonsbil og brøytebil. I begge forslagene er det lagt til rette for etappevis utbygging, noe om er til gunst for beboerne, da det betyr at kommunen overtar delstrekninger for drift og vedlikehold fortløpende.

Planen ble aldri lagt fram til politisk behandling på grunn av konkursen. Dermed ble verken innspill fra høringsprosessen eller planen i seg selv endelig vurdert av kommunen. Det betyr at kravene til utbygger i den gamle planen fortsatt gjelder. Det betyr at det fortsatt er krav til bussvei der det ikke skal gå buss, samt at det ikke er snuplass for renovasjon og brøytebil.

Det er viktig å merke seg at en privat reguleringsplan «eies» av den private utbyggeren og det står dem fritt å foreslå endringer i plan som da vil bli vurdert av Bodø kommune og framlagt for politisk behandling. Bodø kommune tar kun stilling til det planfaglige.

Vi vil understreke at den foreslåtte planendringen ikke ville ha påvirket dagens situasjon for beboerne.

Kommentarer til denne saken