Avisa Nordland omtaler nok en gang prisgaloppen i boligmarkedet i positive ordelag denne uka. «Prisfest», «optimisme» og «på toppen av lista» gir nærmest et inntrykk av at Bodø har vunnet en attraktiv pris. Men at Bodø «gruser resten av landet» er ikke godt nytt! Det skaper utrygghet, utenforskap og større sosiale forskjeller. At Bodø leder an i prisvekst-konkurransen er dårlig nytt for de fleste. Det å ha en bolig, et sted å kalle hjem, er svært viktig for oss alle sammen. Å kunne kjøpe seg en bolig og ha utgifter som er til å leve med, er like viktig enten du er førstegangsetablerer, enslig forsørger, en arbeidstaker som vurderer å flytte til Bodø, lavtlønt eller ufør eller mangler egenkapital. Mye kan gjøres med dette dersom skattepolitikken endres slik at det blir mindre lukrativt å spekulere i eiendom. Men la oss også gjøre noe med språkbruken. Høye boligpriser er verken fest eller seier, det er et samfunnsproblem.

Synnøve Pettersen, Gruppeleder, Bodø SV