Hva er det dagens generasjon kan fortelle om EU, hvis vi spør dem? Jeg går selv videregående, og etter mitt syn er det relativt lite informasjon dagens ungdom kan om historien.

Når jeg gikk på ungdomskolen ble vi introdusert med grunnleggende norsk politikk, men det va absolutt ikke bra nok. Det er forståelig at man skal bruke samfunsfag på og lære historie, religion og hvordan samfunnet er bygd opp. Men politikk og demokratiet, trenger mer plass både på ungdomsskolen og ikke minst videregående.

Jeg går VG3 påbygg, og til høsten skal historiebøkene byttes ut. Vi har faktisk ikke et helt kapittel om EU, vi har ca 50 sider som forklarer “Fra EF til EU” og “EUs makt og medlemslandene”. Neste kull vil ikke få lærdom om dette, EU fjernes nesten helt fra pensum.

Vi har hatt 3 folkeavstemninger i Norge, 2 av dem var om EU. Det er ekstremt viktig at elevene får informasjon om hvorfor dette skjedde, og ikke minst hva begge parter kjempet for og hvorfor. EU påvirker oss enda gjennom EØS-avtalen, og vi får fått over 12.000 direktiver gjennom EØS rett inn i våre lover. Dette må læres, dette må diskuteres.

EØS påvirker norsk politikk på alt fra samferdsel til asylpolitikk. Det har en enorm påvirkning på folks hverdag. Hvorfor har kunnskapsdepartementet vurdert at dette ikke er viktig nok for undervisningen?

Dagens lovverk gjør det slik at det er opp til en hver enkelt lærer og avgjøre om de skal undervise om EU, denne regelen skulle vi vært foruten. Det burde være like åpenbart og lære bort EU som matte, men likevel sitter man på barneskolen og spiller med blokkfløyter.

Hva vil skje om det eventuelt blir en tredje avstemning om EU? Det kan bli krise, og vi har sett dårlige valgdeltagelse blandt unge før. Hvorfor? Fordi de unge får ikke kunnskapen de trenger for å gjøre seg opp til en mening. EU burde være et krav i læreplanen, som stortingsvalget er et krav.

Jeg ble ikke engasjert i EU gjennom skolen, jeg ble ikke engasjert i politikk generelt av skolen. Man kan undres på hvor mange flere politiske aktive ungdommer som har vært aktive, hvis dette har blitt lagt til rette.

Vi kan ikke fjerne EU fra pensum, det vil sette en skille i Norsk og ikke minst Europeisk politikk. Vi trenger debatten om EU, fra både Nei og Ja siden.