I forbindelse med Bodø/Glimts forslag til ny stadion blir det av enkelte framstilt som at vi i Rødt bare sier nei og stiller oss negative til idretten. Sånne anklager er vi vant til, men det er likevel useriøst og uten forhold til virkeligheta. Tvert imot er Rødt et parti som stiller oss på lag med breddeidretten og barne- og ungdomsidretten og har den mest offensive idrettspolitikken i Bodø.

Rødt Bodø støttet og støtter utbygging av flere kunstgressbaner, flerbrukshaller i alle bydelene, og to flere fotballhaller (både i Stordalen og på Mørkved). Vi støtter breddefotballen og barne- og ungdomsfotball, og breddeidretten og barne- og ungdomsidretten ellers, blant annet med ishall, friidrettshall, lokaler til bryteklubben, konkurransebasseng, flere 25-metersbasseng, og enda mer. Vi prioriterer riktignok de idrettene som ikke har lokaler nå først, altså ishall og friidrettshall, og de store bydelene som ikke har flerbrukshaller, altså Bodøsjøen og Rønvik, først, i våre alternative budsjetter og i prioriteringslisten til spillemidler. Vi prioriterer også flere frie og faste tilskuddsmidler til kultur- og idrettsformål i Bodø enn noe annet parti.

Men stadion til Bodø/Glimt er ikke noe som breddeidretten skriker etter. Denne delen av Bodø/Glimts virksomhet har godt over 100 millioner i omsetning, og bak der ligger Nordlandsglimt AS med ytterligere omsetning på spillersalg i samme størrelsesordenen. Det er forståelig at Bodø/Glimt ønsker en større og bedre stadion, og muligens har de også økonomien og muligheten til å kunne bygge det nå, men det er ikke for enhver pris.

Kommunen og Bodø/Glimt har laget planer som er ferdig regulert, ferdig finansiert og mulig å gjennomføre på få uker, som øker kapasiteten og kvaliteten på Aspmyra sånn at Aspmyra innfrir minimumskravene til UEFA. Heldigvis! For vi skal jo spille europacup der til neste år også og da får vi nok ikke dispensasjon!

Rødt stiller oss ikke i veien for et nytt stadion, men vi ønsker ikke at det skal plasseres på det største sammenhengende, aktive jordbruksområdet i Nord-Norge, med uerstattelig, høykvalitets matjord. Vi vet at det er mange tusen dekar med tilgjengelig areal i den nye bydelen når flystripa er flytta, og om Glimt finner et godt alternativ før det, så vil vi ikke stille oss i veien for det heller. Men vi kommer til å kjempe imot med nebb og klør at noe som helst av Rønvikjordene blir bygget ned uansett hva som planlegges der.

Vi er ellers glade for signalene fra ordfører om at det ikke skal brukes offentlige midler på dette og kommer til å passe på at det løftet blir holdt, for det er også helt uaktuelt for oss. Dette må også gjelde midler fra Bodø2024, kommunale selskaper, fylkeskommunen, staten og prioritering av spillemidler over andre og viktigere prosjekter i idretten.

Prosjektet med ny stadion bare i startgropa og Rødt håper også at det kan landes på en måte som ivaretar alle hensyn, og vi kan få til en skikkelig storstue av denne typen i Bodø. Men det har kommet ut på feil fot på grunn av forslaget til plassering. Der håper vi Bodø/Glimt og kommunedirektøren, i samtalene om alternativ plassering, kan finne fram til et godt alternativ som ikke er på Rønvikjordene. Vi håper det løser seg og dette kan bli et samlende og reelt bærekraftig prosjekt for hele byen. Heia Bodø/Glimt, heia breddeidretten, heia barne- og ungdomsidretten, og heia Rønvikjordene, bærekrafta, matsikkerhet, miljøet og matjorda!