Gå til sidens hovedinnhold

Idretten må gis en mye høyere prioritet i det som gjenstår av gjenåpningsplanen

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Norge har lyktes bedre enn de fleste med å holde koronapandemien under kontroll. Det skyldes i stor grad et effektivt smittevern og en lydig befolkning.

Svært få har dødd, eller er blitt syke i forhold til andre land. Rause støtteordninger har holdt stordelen av næringslivet flytende, ja, antall konkurser gikk faktisk ned i 2020.

Likevel vet vi at smittevernet kommer til å få konsekvenser. Reiseliv og uteliv er hardt rammet, kulturlivet lagt på is, studenter sendt hjem og antall henvendelser til støttetelefoner for folk med psykiske problemer, særlig ungdom, har skutt i været.

Denne uken fikk vi også tall på en annen negativ konsekvens av det strenge smittevernet; i Nordland alene sluttet nesten 14.000 mennesker med idrett i løpet av 2020. Det er en av fem idrettsutøvere.

Det tallet er høyest i hele Norge, men over hele landet stuper nå tallet på aktive idrettsutøvere. Det være seg fotballspillere, turnere, svømmere, brytere eller andre.

Norges idrettsforbund har mistet 9,6 prosent av sine medlemmer, det utgjør rundt 200.000 mennesker. Dette vil på sikt måtte få konsekvenser for folkehelsa, både den fysiske og mentale.

Manglende fysisk aktivitet påfører allerede mange nordmenn overvekt og helseproblemer, og idretten er en av våre aller viktigste sosiale arenaer.

Det gjelder ikke minst på små steder, som Nordland har mange av, der idretten er et av få fritidstilbud for unge.

Det er heller ikke slik at våre myndigheter ikke er blitt advart om at dette kunne skje. Idretten ble i realiteten stengt ned i mars 2020, og mens toppidretten relativt raskt fikk komme i gang igjen har breddeidretten vært holdt nede helt til nå.

Det gjelder også i områder der smittetrykket i lange perioder har vært lavt. Det er bakgrunnen for at blant annet smittevernet i Bodø ved flere anledninger har bedt regjeringen lette på forbudet mot breddeidrett lokalt.

De har fått nei, og det er uten noe god begrunnelse. Svaret er stor sett at man ikke kan åpne alt samtidig. Samtidig som vi ser at visse deler av samfunnet alltid prioriteres først når noe skal gjenåpnes, eller det skal gis en dispensasjon.

Det minste regjeringen nå kan gjøre er derfor å sette i verk tiltak for å få idrettslivet raskt i gang igjen. Nordland fylkeskommune har sammen med idretten igangsatt den prosessen, men de trenger hjelp.

Idretten må gis en ny og høyere prioritet i det som gjenstår av gjenåpningsplanen, rammevilkårene for både utøvere og frivillige må bli langt bedre og idretten må tas på et helt annet alvor i den strategiske tekningen rundt pandemien framover.

For gjenreiser vi ikke idrettsbevegelsen raskt kan konsekvensene for samfunnet bli svært store på sikt.

Kommentarer til denne saken