- Rutinemessig identifisering av fly. Dagens utflyvning er på vei tilbake til Bodø nå etter å ha vært nord av Finnmark, opplyser kommandérsersjant/talsperson FOH, Elisabeth Q. Eikeland til AN ved 11.30-tiden søndag.

Norske F-16 står på døgnberedskap for å identifisere fremmede militære fly som nærmer seg Norge. Det er Bodø flystasjon som er den norske operasjonsbasen for NATOs QRA-beredskap (Quick Reaction Alert).

- Det internasjonale luftrommet er fritt å bruke for alle. Operatørene av fremmede makters fly, i vårt tilfelle Russland, vet at når de er i nærheten av vårt luftrom, så monitorerer vi dem med ulike typer hjelpemidler som sensorer, radar og fly. Ved QRA ønsker vi å både identifisere flyet samtidig som vi viser vår tilstedeværelse, forklarer Eikeland.

Antallet QRA fra Bodø holder seg relativt stabilt, og det gjenspeiler motpartens aktivitet, ifølge Forsvaret. To dagers aktivitet er hverken oppsiktsvekkende eller unormalt.