Gå til sidens hovedinnhold

I seg selv er det ikke et problem at politimesteren opplyser offentligheten om hvordan sakenes tilstand i distriktet er

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rusreformen er viktig og nødvendig
«Straffeforfølgning av bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk har bidratt til stigmatisering, marginalisering og sosial utstøting og kan ha stått i veien for å møte den enkelte bruker med hensiktsmessig og tilpassede tilbud og oppfølging.». Dette sitatet er hentet fra Rusreformutvalgets rapport fra 19.12.19
Den 27.01.20 kunne vi lese i Rana Blad og Rana No et leserbrev som politimester Tone Vangen hadde ført i pennen. Hun er en av flere i politiet som velger å bruke sin posisjon i samfunnet, til å så tvil om den godt utarbeidede utredningen som Rusreformutvalget leverte før jul.
Politimesteren, og flere andre i politiet som har uttalt seg i den offentlige debatten, påstår at forbud med straffereaksjoner har en forebyggende effekt. Dette har blitt tilbakevist av rusreformutvalget som ikke har funnet forskning som viser at straff har en forebyggende effekt. Det understrekes også i innlegget at «for mange unge kan rus være mer fristende hvis de ikke er tilfreds i livet ellers». Da stiller jeg meg spørrende til hvorfor politiet vil fortsette å gjøre livene verre for denne gruppen ved å gi bøter og fengselsstraff?
I seg selv er det ikke et problem at politimesteren opplyser offentligheten om hvordan sakenes tilstand i distriktet er. Men som Liberaler ser jeg det som meget problematisk at byråkrater i lov-forvaltningen bruker sin posisjon til dette. «Narkotikasaker blant unge øker med 17 prosent fra 2017 til 2018. Dette kan selvsagt skyldes politiets innsats og ikke økt narkotikabruk». Jeg vil jo tro at det er relativt lette fakta for politimesteren og finne ut med de midler hun sitter på. Har det vært økt aktivitet fra politiets side om å avdekke mer narkotikabruk fra ungdommer? Men det må nevnes at her er retorikken meget vag. I mangel på bedre argumentasjon, fortsetter hun «Men det er en tankevekker sett i sammenheng med Rusreformutvalgets rapport».
Politimesteren insinuerer dermed at avkriminalisering av narkotika, slik Rusreformutvalget foreslår, vil føre til økt bruk av narkotika. Dette er stikk i strid med konklusjonen fra utvalget, som er skrevet av noen av de best utdannede på dette feltet i Norge, nemlig at forbudslinjen ikke fører til lavere bruk og at forbudet vi har i Norge har flere ulemper enn fordeler for mange mennesker. Uten noe form for dokumentert belegg for disse påstandene, faller troverdigheten for politiet. Det ser jeg som meget problematisk.
Meningen med rapporten kommer fram i innlegget hennes. Utvalget går inn for en avkriminalisering, ikke en legalisering. For meg virker det som at iveren for å få beholde tvangsmidlene er større enn å bekjempe stigmatiseringen av de som mer uheldige i livet.
Men om politimesteren, som meg, har lest rapporten står det klart og tydelig at politiet fortsatt vil ha en stor rolle i avdekking av narkotikabruk. Jeg siterer fra rapporten: «Politiet vil ha ansvar for avdekking av narkotikabruk, og det foreslås at politiet gis hjemmel til visitasjon for å kunne håndheve forbudet.» Videre leser vi: «Det vil være politiet som treffer vedtak om oppmøteplikt for rådgivningsenheten i kommunen.».
Som medlem av et kunnskapsparti er jeg overbevist om at den beste forebyggende effekten vil vi få av å spre kunnskap med faglig sterk forankring.
Det jeg er enig med politimesteren i er at vi ikke ønsker at flere skal bli rusmisbrukere. Men i motsetning til politimesteren er ikke vi redde for hvordan en eventuell avkriminalisering vil slå ut blant de unge. Her er det kommunene som har en jobb å gjøre, og samarbeide slik at tilbudet vil bli like godt i hele landet.
Om vi skal klare å få gjort historiske framskritt på rusfeltet i Norge, må alle sammen spille på samme banehalvdel. Jeg håper politimesteren og Nordland politidistrikt vil fortsette sitt viktige arbeid innenfor rusmiljøene. Men husk at vi alle sammen har et ansvar for å bekjempe stigmatisering og marginalisering, og samtidig arbeide for at de som er mindre heldige også oppnår sosial aksept.

Kommentarer til denne saken