Det nye bygget skal huse blant annet legevakt, ambulanse og brannvesen, og vil gjøre at kommunen får solgt unna andre eiendommer som krever vesentlige investeringer om de fortsatt skal kunne brukes.

Det er litt av bakgrunnen for at Robek-kommunen Fauske fikk ja fra Fylkesmannens til å låne inntil 75 millioner kroner.

Den totale budsjettramma er på over 200 millioner kroner, og Fauske kommunes eget bidrag kommer blant annet fra salg av kommunal eiendom og selvkost for vann og avløp.

Bidrar Blålysbygget til å bedre kommunens økonomi i den grad det legges opp til virker det som vel anvendte penger.

Denne uken kunne så Avisa Nordland fortelle at budsjettet er i ferd med å sprekke, til den grad at kommuneledelsen ber om en tilførsel på ytterligere 36 millioner kroner.

Det bes også om at prosjektreserven økes, og ifølge ANs kilder er har det i tillegg oppstått en tvist innad i prosjektet.

Alt dette var del av sakskomplekset politikerne i Fauske formannskap behandlet torsdag.

Behandlingen skjedde bak lukkede dører, og all dokumentasjon lagt fram i møtet ble unntatt offentlighet og vil være det i hvert fall fram til saken er endelig behandlet i kommunestyret.

Ordfører Marlen Rendall Berg (Sp) har konsekvent nektet å svare på spørsmål om saken, og benyttet i stedet formannskapsmøtet til å refse formannskapets medlemmer for å ha lekket opplysninger til media.

Det er en merkelig anklage, og viser en ordfører som har sitt fokus på feil sted.

Det er åpenbart deler av sakskomplekset rundt Blålysbygget det er helt legitimt å behandle bak lukkede dører, men som Per Gunnar Skotåm (Rødt) har påpekt burde det vært mulig å legge fram en mer begrenset sak i et åpent møte, for så å lukke møtet når enkelte detaljer skulle behandles.

Årsaken er enkel: Blålysbygget er ikke et hvilket som helst prosjekt.

Det skal bli et viktig signalbygg for Fauske kommune og vil spille en nøkkelrolle i arbeidet med å få økonomien i balanse.

Saken angår derfor alle kommunens innbyggerne, og de har krav på å få vite så mye som mulig om prosessen før et endelig vedtak fattes. Bare slik kan de gis noen form for mulighet til å påvirke prosessen.

Derfor er det viktig med så mye åpenhet som mulig, og det har ikke Fauske kommune strukket seg mot i denne saken.

Ordføreren er ikke en gang sikker på om vedtaket kan være offentlig når saken er behandlet, det er noe som skal vurderes, sier hun til AN.

Den vurderingen bør ikke være vanskelig, eller ta lang tid: når det gjelder så viktige politiske vedtak som dette må alt som kan gjøres offentlig bli offentliggjort dersom den politiske prosessen skal bevare sin demokratiske legitimitet.