– At Nav godtar at noen på trygd kan si nei til en jobb midt i en pandemi er helt uforståelig. Ordene tilhører daglig leder i Taste of North AS, Sigurd Rydland. Han sier til Dagens Næringsliv at dette viser at det er noe riv, ruskende galt med systemet.

Det er lett å forstå at Rydland lar seg provosere. Fiskeindustrien opplever akkurat nå en akutt mangel på arbeidskraft, mens skreisesongen går mot sitt høydepunkt.

Årsaken er stengte grenser som gjør at den helt nødvendige, utenlandske arbeidskraften uteblir. Skreisesongen er kort, og får man ikke tatt vare på fisken kan det føre til store tap for både fiskere og industri.

Dette er ikke problemet for Taste of North, de produserer primært lutefisk og hadde sin høysesong før jul. Men Rydland sier de opplevde samme problem med å få tak i arbeidskraft, tross henvendelser til både Nav og direkte til norske arbeidsledige.

Dagens Næringsliv skriver at Nav Nordland har spurt over 3.000 arbeidsledige eller permitterte om de kan tenke seg å jobbe i fiskeindustrien. Kun 60–70 personer har vært positive.

Rydland sier han lar seg provosere av dette, og ber Nav skjerpe seg. Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen var før jul inne på noe av det samme i et møte med fiskerinæringa.

Der sa han at regjeringen oppfordrer nordmenn til å ta jobb i fiskerinæringa, så «får en se om en må ta i bruk enda sterkere virkemidler», noe som er mulig, men ennå ikke gjort.

Både Rydland og Ingebrigtsen påpeker et åpenbart paradoks, men de er ikke uten skyld selv for at situasjonen er blitt som den er.

Norsk fiskeindustri har gjennom store deler av etterkrigstiden gjort seg avhengig av ikke-norsk arbeidskraft, fra finske filetjenter på 50-tallet via tamiler og andre innvandrere på 80-tallet til dagens direkteimport fra Øst-Europa.

Flinke folk, men også folk som har vært villige til å jobbe for lavere lønn og under tøffere arbeidsvilkår enn de fleste nordmenn.

Det er intet galt i det, men det fritar ikke næringa for et visst ansvar for det som nå skjer. Ei heller skiftende regjeringer som har lagt til rette for at dette kan skje. Den langsiktige løsningen er derfor å finne tiltak for å gjøre tilgangen på arbeidskraft mer stabil.

Men det hjelper ikke på den akutte krisen, og der må alle være med på å bidra.

Det er ikke ukomplisert å tvinge folk til å flytte for å jobbe i fiskeindustrien, men Rydland har et poeng: I en pandemi er det ikke holdbart at arbeidsledige kan nekte utføre samfunnskritisk arbeid.

Nå er Nav ikke fiskeriministerens ansvar, men han bør snakke med sin regjeringskollega og sørge for å gi Nav denne muligheten, og instruere dem til å bruke den i større grad enn nå.