I fjor var det den eldre befolkningen som oftest ble rammet av influensa. I år er det de yrkesaktive og unge som blir smittet.

Forrige vinter var det mest influensa B og noe A H3N2 mot slutten av sesongen.

Begge virusene rammet spesielt de eldste hardt. I år er det A H1N1-viruset som foreløpig har dominert, skriver Aftenposten.

– Dette viruset har tendens til å ramme de i yrkesaktiv alder og unge hyppigere enn de eldste. Likevel vil det være de eldste og de som ellers tilhører en risikogruppe som er mer utsatt for en alvorlig sykdomsforløp dersom de smittes, sier Karoline Bragstad, fungerende avdelingsdirektør ved avdeling for influensa ved Folkehelseinstituttet.

Denne sesongen er det distribuert over 217.000 flere influensavaksinedoser enn i 2017/2018-sesongen, ifølge Folkehelseinstituttet. Det tilsvarer en økning på rundt 33 prosent på et år.

I underkant av 1.000 nordmenn fikk uken før jul påvist influensa. Basert på tidligere erfaringer tror Folkehelseinstituttet at mesteparten av influensautbruddet vil finne sted etter jul og nyttår.

Februar

Hvor omfattende årets influensautbrudd blir er det ennå ikke mulig å forutse, skriver Folkehelseinstituttet i en statusoppdatering torsdag. I løpet av julen økte antallet sykdomstilfeller, men en topp over antallet syke ventes ikke før ut i februar.

Årets influensa er av typen A (H1N1) og er av en type som oftere rammer yngre mennesker.

– De eldste er av forskjellige årsaker mindre mottakelige for A (H1N1)-viruset, men gjerne mer mottakelige for A (H3N2)-virus, skriver Folkehelseinstituttet i en statusoppdatering torsdag.

De to siste årene har influensautbruddene vært av type A (H3N2) som har gått spesielt ut over eldre. Dette viruset er i omløp også i år, men i mindre grad enn de foregående årene. Undersøkelser viser dessuten at mange i befolkningen er immune.

Mange nordmenn er immune mot årets smitte. Nær en halv million nordmenn er også allerede vaksinert. Over 300.000 av disse er 65 år eller eldre, noe som tilsier at dekningen blant de eldste allerede nå ligger på 35 prosent som er over dekningen på 34 prosent fra i fjor.

(©NTB)