Alle hytteeiere jeg har snakket med tar søppelet med seg fra hytta/fritidsboligen og kaster det i sine respektive søppelbeholdere når de kommer hjem. Denne renovasjonsordninga med egen dunk for mat, rest, papir og glass/metall betales det for etter selvkostprinsippet. At folk er flinke til å putte husholdningsplasten i sekker og sette fram ved henting er selvsagt også gledelig. Vi er gode på kildesortering, selv om man gjerne kan strekke seg etter å bli enda bedre.

At det blir reaksjoner når det nå mer enn antydes at det skal innføres hytte/fritidsrenovasjon er ikke til å undres på. De aller fleste hyttene i Saltdal ligger spredt og brukes med ujevne mellomrom. Saltdalslista mener at en innføring av denne typen renovasjonsordning må være basert på frivillighet, slik at de som ønsker det kan få det, og selvsagt betale for det.

Vi skjønner at det kan være behov for slike løsninger der det er tett i tett med hytter, og at eierne benytter disse over lengre perioder. Men at noen som har en svært avsidesliggende hytte som er sjelden i bruk skal påtvinges dette, og dermed også måtte betale for en vare man føler man allerede har betalt blir ikke riktig.

Vi har de senere månedene sett en voldsom økning i levekostnadene for husholdningene. Mat, drivstoff, strøm og andre varer har steget mye mer enn lønnsøkningene. I tillegg ser vi at renten har steget kraftig, og i mange kommuner (Saltdal inkludert) så har de kommunale avgiftene steget kraftig.

Etter vår mening vil disse nevnte økningene øke forskjellene mellom fattige og rike betydelig, et gap vi må gjøre vårt ytterste for å stoppe. For mange familier er det dramatiske tider, og mye tyder på at dette vil fortsette. Vi ser i nyhetene at frafallet innen barneidretten er stor, nettopp fordi mange sliter med å få endene til å møtes. Dette går igjen i hele landet, og vi har alle et ansvar her.

Nå er ny renovasjonsforskrift ute til høring. Vi oppfordrer alle som har meninger om denne saken til å sende inn sine innspill. Saltdal kommune kommer til å gjøre det, og som medlem i representantskapet skal jeg fronte vårt syn og stemme deretter.

Formålet med forskriften er god, men vi har tillit til at våre innbyggere er gode på å behandle avfallet slik det skal gjøres. Det vil si at de bruker de ulike boksene de har utenfor huset sitt og som de allerede betaler for. La oss bevise at vi er gode på å kildesortere, og ikke tving på oss en løsning som svært få vil ha.