Gå til sidens hovedinnhold

Hydrogen er en viktig del av løsninga!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Verden, Norge og Nordland står foran store utfordringer når det gjelder produksjon og bruk energi. For Senterpartiet er viljen og evnen til å se framover svært viktig når vi skal arbeide for en mer miljøvennlig tid både lokalt og i et større bilde. En viktig del av løsningen heter hydrogen.

Flytende hydrogen er en energibærer som produserer helt ren energi. «Eksosen» er faktisk vanndamp. Brenselcelleteknologien, som brukes til å produsere elektrisitet av hydrogen, har kommet svært langt og utvikles stadig. Det finnes allerede både båter, tog, busser og biler som går på hydrogen. Utfordringen ligger i å bygge fungerende kjeder for produksjon og distribusjon, og å utvikle et marked for dette.

I Salten har vi muligheten til å være helt i front når det gjelder å tenke nytt innenfor energi. Vi har mange naturgitte forutsetninger som kan sette oss helt i forkant i utviklinga av en hydrogenbasert framtid. Vi har muligheten til å produsere hydrogen, ved at overskuddsenergi fra kraftproduksjon, for eksempel i Glomfjord, kan brukes til nettopp det. Vi har store aktører innenfor samferdsel som er opptatt av å ta i bruk ny teknologi som forurenser mindre. Men å starte med noe nytt blir litt som høna/egget-dilemmaet. Hvem kommer først? Vi er derfor glade for at Statens Vegvesen legger opp til at Vestfjordfergene skal gå på hydrogen i løpet av få år. På den måten skapes det et marked for hydrogen, som senere kan utvides for bruk på hurtigbåter, jernbane og vei. Til og med i luftfart. Vi ser også for oss at alle øysamfunnene i distriktet vårt etter hvert kan produsere egen ren elektrisitet av hydrogen i stedet for å være avhengig av dyre og sårbare sjøkabler som frakter strøm fra fastlandet.

Det er selvfølgelig noen utfordringer med å være først. Det å utvikle teknologi, distribusjonssystem og marked krever ekstra innsats i form av investeringer og tilrettelegging i starten. Men prisen på hydrogen er allerede lav, og den kommer til å synke etter hvert som nye måter å produsere på utvikles og flere satser på det.

I Senterpartiets program står følgende: «Senterpartiet vil ha sterke støtteordninger for å fase inn hydrogen som energibærer i transportsektoren.» Vi er overbevist om at det på sikt vil være svært lønnsomt å være i forkant på dette området. For resten av landet, og etter hvert resten av verden, vil komme etter. Vi har forståelse for at noen er usikre når det kommer ny teknologi som skal erstatte det velkjente og velutprøvde. Men vi tror at hydrogendrevne ferger over Vestfjorden kan vært første skritt på veien mot en grønn energirevolusjon. Med Nordland i førersetet.

Kommentarer til denne saken