Hvorfor Venstre?

Neste mandag er det siste sjanse til å stemme, og jeg skal gi dere mine beste grunner til å stemme Venstre, spesielt i Nordland:

For klima! Norge trenger en klimapolitikk som faktisk lar seg gjennomføre. Når det blir lønnsomt og enkelt å velge grønne løsninger, går utslippene ned. Klimautfordringen rammer alle, også oss i Nordland. Fordelen for oss er at vi kan omstille oss til en bedre hverdag, ikke en dårligere. Vi har kompetansen, vi har et næringsliv som er omstillingsdyktig og vi har ressursene. Dette klarer vi – sammen!

For naturen! Vi vil fortsette å verne viktige naturområder fra inngrep som truer naturmangfoldet og sørge for sirkulære løsninger som letter trykket på naturen. I Nordland vokser partier som vil åpne vernede vassdrag for utbygging og som skalter og valter med jordvernet. Det kan vi ikke akseptere! Stem heller Venstre.

For grønn vekst! Det blir ikke grønt skifte med røde tall. Derfor må vi gi bedriftene rom til å omstille seg og til å investere i nye løsninger. I Nordland har vi særlig gode forutsetninger for å tjene på det grønne skiftet. Vi vil sikre forutsigbare rammevilkår for næringslivet, og sørge for at de som satser grønt vil tjene på det.

For småbedriftene! De er motoren i økonomien og skaper to tredjedeler av alle nye arbeidsplasser. I løpet av krisen har rekordmange startet for seg selv. Vi må ta vare på disse spirene og gi dem muligheten til å vokse inn i vår nye, grønne framtid. I Nordland må vi heie mer på enkeltmenneskers initiativ og skapertrang. De er med og skaper framtida vår.

For skolen! Det viktigste vi kan gi barn og unge, er en god skole og en utdanning som ruster dem for livet. Derfor satser vi på lærerne, og prioriterer kvalitet i hele utdanningsløpet. I Nordland er andelen ikke-kvalifiserte lærere høyere enn i resten av landet. Å satse på skolen er derfor det viktigste vi gjør for ungdommene våre.

For rusreformen! Vår tids viktigste sosiale reform for dem som trenger det mest. Vi slutte å straffe mennesker som trenger hjelp. Denne kampen skal vi vinne. Din stemme trengs.

For EØS! Uten gjensidig, forpliktende samarbeid når vi aldri klimamålene. EØS-avtalen sørger ikke bare for viktige inntekter for våre bedrifter, men også for spilleregler som gjør det enklere å samhandle på tvers av grenser.

For samarbeid! Jeg vil på Stortinget for å samarbeide, ikke for å protestere.

Godt valg!

Ida Gudding Johnsen, stortingskandidat for Venstre i Nordland