Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor stengte vi ikke ned hele Steigen?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De siste to ukene har Steigen virkelig blitt satt på prøve. Elleve av våre innbyggere har fått påvist covid-19 smitte, med det de ulike sykdomsforløpene medfører for den enkelte og deres nærmeste. Helsevesenet i Steigen har virkelig stått på, med både smittesporing, storstilt testing av godt over 10 % av befolkningen og pågående vaksinering av befolkningen. I tillegg har vi selvsagt også tatt vare på våre smittede og vi sender våre beste tanker til dere som har vært så uheldig å bli smittet av dette uforutsigbare viruset.

Steigværingene har virkelig vist seg til å være omstillingsdyktige; fra et sekund til det andre. «Litt lave skuldre» ble byttet ut med god avstand, munnbind er selvsagt på butikken og vi holder oss mest mulig hjemme.

I en situasjon hvor antallet smittet pr. 100 000 er høyt, er det fristende å trykke på den røde knappen og dermed stenge ned alt det vi kan. Også jeg har kjent på følelsen av at «nå må vi virkelig handle». Jeg har fått mange henvendelser av folk som er bekymret og redde. Det forstår jeg godt. Heldigvis har Steigen en kyndig helseledelse som har beholdt roen når ordfører har fått litt panikk og behov for å vise handlekraft. For til tross for at vi har mange smittede, har vi hatt en viss grad av oversikt over smitteutbruddet. Nesten alle smittede har vært knyttet til hverandre som nærkontakter og vært i karantene i hele sykdomsforløpet. Dette skiller oss fra andre smitteutbrudd, slik som i Bodø, hvor de nesten daglig opplever smitte fra ukjente smittekilder.

Vi har altså et risikobilde som tilsier at vi ikke bør iverksette strengere tiltak enn de svært inngripende smitteverntiltakene vi lever med i dag, og som for kun ett år siden hadde virket helt uvirkelige. Samtidig har vi sannsynligvis med et sørafrikansk mutert virus å gjøre som gjør situasjonen mer usikker. Vi i Steigen og Salten har derfor god kontakt med Folkehelseinstituttet (FH) for å forstå smittebildet best mulig og få gode råd. Siden denne virusvarianten er særlig smittsom, er det umulig for noen å vite om man har helt kontroll.

Det er en krevende øvelse å finne balansen mellom å kommunisere det alvorlige budskap om smitteutbruddet og samtidig formidle at vi ikke må få panikk. Kriseledelsen har forsøkt å kommunisere dette så tydelig som mulig. Men som eller i Norge, er det begrenset hvor mye informasjon om de smittede som vi kan gå ut med av personvernhensyn. Dette gjør at vi får mange spørsmål, som vi ofte ikke har lov til å svare på. I krisetider kan informasjonen aldri bli god nok. Også vi i Steigen har et forbedringspotensial for å sikre god informasjon ut til alle.

En kan godt være uenig i beslutninger tatt i kriseledelsen og av kommuneoverlegen. Men samtidig er det viktig å minne på at det er kommuneoverlegen som har faglig innsikt i smittesituasjonen. Som ordfører har jeg hele tiden ønsket å være forsiktig med å opptre som smittevernekspert, selv om media ofte tror jeg er det. Det er kommuneoverlegen som hovedsakelig har myndighet til å fatte vedtak etter smittevernloven og som med sin medisinske kompetanse, og med støtte fra Folkehelseinstituttet, gir råd til kriseledelsen og politisk ledelse.

Vi har til nå ikke sett nødvendigheten av å stenge ned tilbudene som enda er åpne. Dette kan selvsagt endre seg, og særlig av to grunner. En; Hvis det påvises smitte som ikke kan spores og/eller at det påvises smitte i noen bestemte grupper i samfunnet, slik som en skoleklasse. To; Hvis vi begynner å slappe av eller bevisst bryter smittevernreglene. De allerede strenge nasjonale tiltakene setter allerede store begrensninger på livene våre. Det jeg sier at hvis vi faktisk følger basistiltakene om å vaske hender, holder avstand og teste seg hvis vi blir syke, vil det mest sannsynlig ikke være nødvendig å sette inn ytterligere lokale tiltak. Samtidig har jeg stor tiltro til at anbefalingene vi kommer med blir lyttet til, slik at vi ikke trenger å lage påbud. Dette innebærer for eksempel anbefalingen om å bruke munnbind på offentlige steder der vi ikke kan ha god avstand og om å følge den strengeste kommunes tiltak hvis du mot formodning har behov for å bevege deg mellom kommunegrensene.

Samtidig som Statsministeren tydelig sier fra om at vi må slå ned viruset med strenge lokale tiltak, er budskapet fra Regjeringen og FHI om at vi må skåne de unge så mye som mulig fra strenge smitteverntiltak. Det klare rådet er å holde skolene og fritidstilbud for barn og unge mest mulig åpent. Vi voksne må leve med strenge smitteverntiltak rett og slett for at barna våre skal få en mest mulig vanlig hverdag. Ut ifra risikobildet og i dialog med FHI, har vi derfor vært et godt stykke unna å måtte gå til rødt nivå, som bla. innebærer begrensninger på antall elever på skolen.

Steigen kjenner selvsagt Steigen best. Vi har derfor selvsagt gjort små, men nødvendige tiltak for å begrense smitten og beskytte oss. Både i kommunen som helhet, men også innenfor oppvekst- og helsesektoren har vi iverksatt justeringer som bidrar til at vi bedre kan opprettholde smittevernet – og samtidig å ta vare på våre ansatte, pasienter og elever.

Nå må vi virkelig også ta det beste ut av bygda; evnen til å bry oss og å snakke med alle. På min daglige lille spasertur i nabolaget i går møtte jeg flere av mine sambygdinger og jeg ble flere ganger spurt om hvordan det egentlig gikk med meg. Det var en følelse av at mange brydde seg, og det varmet. Jeg anbefaler alle å gjøre det samme. Ta gjerne også en ekstra telefon til noen som sitter alene eller ta deg litt ekstra tid til å snakke med naboen når vi må spa vekk litt ekstra snø i innkjørselen.

Forhåpentligvis vil vi oppleve færre smittede i dagene framover og bryte den smittekjeden vi har hatt i Steigen. Det betyr derimot ikke at vi ikke er sårbare for ny smitte, og nye smitteutbrudd. Men hvis vi skulle være så uheldig, så er vi avhengige av at folk har få nærkontakter, holder avstand, vasker hendene og tester seg. Greier vi dette, har vi masse å glede oss til i månedene som kommer. Stadig flere blir vaksinert, og forhåpentligvis blir situasjonen veldig mye bedre fram mot sommeren. Heldigvis er det ingen finere steder å være enn i Steigen!

Kommentarer til denne saken