Bodø pensjonskasse forvalter pensjonen til flere tusen kommunalt ansatte og pensjonister. Til sammen forvalter de over 4 milliarder kroner.

Nå går Bodø pensjonskasse til sak mot staten for å nekte media innsyn i deres bruk av driftsmidler.

Pensjonskassen har tidligere avvist krav om innsyn i kvitteringer etter reiser, middager og møter. Statsforvalteren har gitt media rett i at de har krav på slikt innsyn, og det er dette pensjonskassen nå vil ha retten til å overprøve.

At et pensjonsforetak som forvalter offentlig ansattes penger går til sak mot staten for å nekte offentligheten innsikt i egen drift er svært spesielt. Så spesielt at man må spørre seg hvorfor noen har behov for å gå til slike ytterligheter for å sikre egen lukkethet.

La oss først slå fast at AN ikke har noen grunn til å slå fast at det har foregått uregelmessigheter rundt utgifter til gaver, vin og middager, ei heller for å tvile på pensjonskassens utsagn om at disse utgiftene er lave sammenlignet med tilsvarende virksomheter.

Det er heller ikke slik at kommunalt ansattes pensjonsmidler er brukt til drift.

Det er da heller ikke poenget. Poenget er lukketheten, og de iherdige forsøkene man har gjort og fortsatt gjør på å bevare den.

Pensjonskassen hevder at den er konkurranseutsatt i forhold til private pensjonskasser og derfor må slippe å behandle innsynskravene. Det ble avvist av Statsforvalteren.

Deretter omorganiserte Bodø kommunal pensjonskasse seg, og endret navn til Bodø pensjonskasse. Statsforvalteren slo da fast at dette ikke kan gis tilbakevirkende kraft, og at innsynskrav fra perioden før omorganiseringen må behandles i tråd med offentlighetsloven.

Det er dette Bodø pensjonskasse nå vil ha retten til å omgjøre, og saken kommer opp i Salten tingrett i mai.

Et innsynskrav etter offentlighetsloven er ingen påstand om at ulovligheter har skjedd, det er et viktig ledd i kampen for å hindre at slikt skjer. Det har vært norsk lov i mange tiår, og er et viktig bidrag til at det fortsatt hersker stor tillit mellom styrte og styrende i dette landet.

Loven tar til og med høyde for at visse offentlige selskaper driver konkurranseutsatt virksomhet, og har derfor unntak der visse typer dokumenter likevel kan holdes skjult.

Hadde Bodø pensjonskasse behandlet innsynskravet slik de ifølge Statsforvalteren skulle kunne de påberopt seg disse unntakene for å holde deler av informasjonen skjult.

Men da ville det skjedd på lovens premisser.

Man må igjen spørre seg: Hvorfor går Bodø pensjonskasse til så ytterliggående steg for å hindre at så skjer?