Fordi menneskene som mest sannsynlig vil presse det menneskeskapte klimaendringens-narrativet på oss, ikke akkurat oppfører seg som om de anser det som en stor sak.

John Kerry er den amerikanske regjeringens spesialutsending for klimaendringer. Familien hans eier et drivstoff-slukende privatfly som ble brukt på 16 turer i første halvdel av 2021.

Hvis du kjørte en H2 Hummer resten av livet, ville du ikke vært i nærheten av å matche John Kerrys karbonavtrykk.

• Al Gore gjorde en postpolitisk karriere med å advare folk om skaden vår forbrukslivsstil gjør på miljøet. Han brukte inntektene fra den miljøaktivismen til å bygge et herskapshus som bruker 34 ganger energien til et gjennomsnittlig familiehjem.

• Al Gores energibruk i hjemmet var i gjennomsnitt 19.241 kilowattimer (kWh) hver måned, sammenlignet med gjennomsnittet for husholdninger i USA på 901 kWh per måned.

• Gore sluker mer strøm på ett år enn den gjennomsnittlige amerikanske familien bruker på 21 år.

• I september 2016 forbrukte Gores hjem 30.993 kWh på bare én måned – like mye energi som en typisk amerikansk familie forbrenner på 34 måneder.

• I løpet av 12 måneder har Gore slukt 66.159 kWh strøm bare ved å varme opp bassenget. Det er nok energi til å drive seks gjennomsnittlige amerikanske husholdninger i et år.

• Fra august 2016 til juli 2017 brukte Gore nesten 22.000 USD på strømregninger.

• Gore betalte anslagsvis 60.000 dollar for å installere 33 solcellepaneler. Disse solcellepanelene produserer i gjennomsnitt 1 092 kWh per måned, bare 5,7 % av Gores typiske månedlige energiforbruk.

En del av Al Gores rikdom kom fra å danne et TV-nettverk kalt Current. Nettverket var ikke akkurat en økonomisk suksess. Til slutt solgte Gore Current TV til Al Jazeera; 500 millioner dollar. I tilfelle du ikke visste det, er Al Jazeera eid av den oljeproduserende nasjonen Qatar. Så politikeren som talte mot hva stor olje gjorde med atmosfæren, solgte TV-nettverket sitt til de største av de store oljeprodusentene.

Selvfølgelig, hvis du er hip nok til å lese gammelmedia, vet du at Al Gores salg til Big Oil ikke var et slag for hans status som klimakorsfarer. Ved å selge ut til BIG - UTENLANDSK - OIL, ble Gore rikere enn Mitt Romney,som jobbet flere tiår i finanssektoren.

Men la oss forlate de store navnene innen klimaaktivisme for nå.

Her er et eksempel fra University of California, Santa Cruz, den mest venstreorienterte og miljøsensitive høyskolen i den dypblå (Demokrat-styrte) delstaten California.

Der arrangerer de noe som kalles «Onkel Charlies Summer Camp». Der kan du møte mange mennesker som ervillige til å gjøre hva som helst for å redde miljøet. De var villige til å:

• Organisere en protest.

• Sitte i et tre så det ikke blir hugget ned.

• Bli miljøadvokat.

• Bli en profesjonell aktivist.

• Agitere for legalisering av hamp.

• Slå på en bongotromme.

Den eneste tingen de ikke var villige til å gjøre, var å ta fag som matematikk.

Slike miljøvernerne ved UCSC tar hovedfag i ting som politikk, samfunnsstudier, feministiske studier, teaterkunst, etniske studier, film og alle slags kule hovedfag som det. De ønsket ikke å være nerdene som ville finne en bakterie som fjerner CO2 fra atmosfæren eller å designe et hurtigladbart batteri som skal kunne drive en elbil. Å faktisk ta kurs i differensialligninger og termodynamikk ville distrahere dem fra å "gjøre jobben" med å redde jorda.

Ingen institusjoner i Amerika er mer under kontroll av segmentet av den amerikanske politiske klassen som later til å være bekymret for klimaendringer, enn det amerikanske universitetssystemet. Menneskene som setter prisene og fordeler ressursene innenfor institusjoner er alle mennesker som hevder å være bekymret for klimaendringer.

Hvis disse menneskene virkelig trodde at klimaendringer er en så stor trussel som de vil ha oss til å tro, ville de ha flyttet ressurser for å løse problemet for mange år siden.

De ville ha fokusert budsjettene og økonomisk støtte til å produsere flere personer med grader innen felt som ...

• Fysikk

• Kjemi

• Maskinteknikk

• Elektroteknikk

• Gruveteknikk

• Materialvitenskap

I stedet er den mest progressive sektoren i den amerikanske økonomien fokusert på å sende så mange dårlig forberedte studenter som mulig inn i hovedfag der studentene kan "finne seg selv" og etterpå kaste dem ut etter 4 år med 5- eller 6-sifret studiegjeld.

De "progressive" oppfører seg ikke som om de tror klimaendringer er reelle. Så hvorfor skal vi da tro på propagandaen deres?