Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor er ikke jeg en del av velferdssamfunnet?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er heldige i Norge. Vi er alle pr. definisjon trygdet i folketrygdloven. Vi får stønad fra fødsel til alderdom. Dette er det vi så populært kaller sikkerhetsnett.

Det å vite at en har rettigheter er en trygghet i seg selv. Denne tryggheten er med på å bedre folks helse. Det er lett å tenke at staten er snill som gir oss disse rettighetene, men de er et resultat av kamp.

Nobelprisvinner Maria Ressa har sagt: «Dont be afraid – if you dont exercise your rights, you will lose them».

Med jevne mellomrom, ofte i sammenheng med valg, kommer det opp paroler som; «tenner er en del av kroppen» Det som skjer i praksis er at rettighetene blir mer og mer innskrenket. Gruppene som har fri tannbehandling innskrenkes og fradrag som en før kunne skrive av på selvangivelsen er fjernet.

Vi ønsker å se på vårt samfunn som et klasseløst samfunn, men det er ikke andre områder hvor forskjellene blir så synlig som når det gjelder tannhelse. For dem som har nok penger er ikke dette et problem.

Men hvorfor er det slik at vi i Norge i vårt velferdssamfunn ikke kan ha tilgang til tannlege med samme system med egenandel hos lege?

Økonomi blir ofte trukket fram som et argument mot å ha gratis tannlege. Det vil si en egenandel på samme måte som til lege.

Jeg er sikker på at hvis utgifter til tannbehandling blir behandlet på samme måte som når en går til lege vil dette gjøre at flere oppsøker tannleger og får hjelp. Å ha dårlig munnhelse kan i verste fall føre til dårlig fysisk helse og kan i enkelte tilfeller føre til slag.

Dette vil koste, men vil ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv være lønnsomt i forhold til økt livskvalitet, hindre sykemelding og øke yrkesdeltakelse. Mange har ikke råd å gå jevnlig til tannlege og oppsøker først tannlege når det er blitt et omfattende problem. Da blir det ekstremt kostbart. Det å vite at en har gratis tannlege vil skape trygghet og dette påvirker folks helse.

Mange oppsøker lege ved høyt blodtrykk og andre livsstilsrelaterte sykdommer som kan skyldes overvekt, røyking og dårlig kosthold. Ingen stiller spørsmål ved om pasientene burde betale for dette selv. Hvorfor stilles det slike spørsmål når det kommer til folk tenner?

I eldre tider før velferdssamfunnet skilte de mellom verdige og uverdige trengende. Når det gjelder tannhelse er det som om vi som har ulike tannsykdommer ikke anses som verdige trengende.

Dette er verken rettferdig eller solidarisk. Vi kan ikke ha et a og b lag i velferdssamfunnet vi er så stolte av.

Kommentarer til denne saken