Snart er vi i gang med høstens valg og i Beiarn stiller tre forskjellige lister. Vi er enige om mye, og har mange felles mål til det beste for kommunens innbyggere.

Allikevel har vi en sak som har skapt stort engasjement, og hvor partiene er uenige. Bygging av ny skole, flerbrukshall og basseng. De vedtatte planer om bygging på Harmoen på Storjord er satt på vent, da det er funnet kvikkleire i det tiltenkte området.

Det vi nå ser, rett før valget, er at administrasjonen går ut med pressemelding om at det kanskje er en annen tomt i som er aktuell. I vedtaket som i sin tid ble gjort er det ikke engang definert hvor stort Storjordområdet er. Uansett – når administrasjonen går ut med pressemelding om denne saken, er det ikke sagt med ett ord om hvor det nye stedet for bygging er.

Beiarn Arbeiderparti har hele tiden sagt at vi ønsker å bruke den skolen vi har, geografisk midt i bygda. Men vi ser at vi har behov for å bygge mer. Vi vil derfor bygge ut og bygge nytt i tilknytning til dagens skole på Tollå.

I administrasjonens pressemelding står det at nybygg vil komme på 200 millioner. 200 millioner! Tidligere ble det sagt at da er ikke uteområdet, det planlagte biblioteket, og en innendørs skytebane tatt med i prisen. Så her snakker vi om svært mye penger.

Det er også sagt fra administrasjonen at hvis vi bruker så mye penger til en slik investering, så har vi ikke råd til noen annen større investering i mange år framover.

Derfor ønsker vi i Beiarn Arbeiderparti å bygge på Tollå, for å få prisen ned. Her har vi et opparbeidet området, og dagens skole med gymsal kan brukes videre, da med de ombyggingene som kreves for å få moderne og funksjonelle skolebygg, basseng og flerbrukshall.
Beiarn Arbeiderparti ønsker å få utredet og bygd nytt sykehjem, og også ny barnehage på Moldjord.

Den eldste delen av dagens sykehjem er bygd midt på 60-tallet. Atkomsten er tungvint, og bygningen er nedslitt og delvis utdatert. Også i forhold til barnehage på Moldjord må det nå gjøres noe.

Vi vil starte opp utredning og planlegging av et nytt sykehjem, i nær tilknytning til eksisterende sykehjem. I tillegg vil vi bygge om dagens sykehjem til et tidsmessig pleie- og omsorgssenter, med små boenheter.

Men i denne saken lurer vi svært mye på hvorfor det nå kommer en pressemelding fra administrasjonen nå? Og det uten at ny tomt er beskrevet, eller at dette har vært informert om til noen politiske organ.

Beiarn Arbeiderparti ønsker å prioritere på en annen måte enn dagens posisjon i kommunen. Vi er de eneste som ønsker den løsningen som vi skisserer. I våre planer vil vi bruke penger på en langt bedre måte.

Er man enige i dette, bør man stemme Arbeiderpartiet. Vi er det eneste alternativet.