Den siste tiden har det framkommet opplysninger i avisene om store konflikter og overtramp. Bodø kommune trenger ekte mennesker: Politikere med solid ryggrad og stor grad av relasjonskompetanse. Det vi får innsyn i nå, er lavmål. Ingenting annet.

Det er ingen av oss her ute som kan løse den intrigen, virvaret og konflikten som er igangsatt.

Snakk sammen!

Noen av dere burde skjemmes!

Jeg lurer på hvem av dere som har levd et så smertefritt liv, at dere kan uttale dere om andres psykiske helse, som om dere var behandlere på en psykiatrisk institusjon?

Jeg får noen tanker:

Det er et ordtak som sier:

«Kast ikke den første steinen, du som sitter i glasshus»

Fordi, – det er nå vel ingen, absolutt ingen, som i større eller mindre grad, ikke er, eller ikke har vært, berørt av sine følelser, sin egen psyke og begrepet psykisk helse?

Vi er mennesker IKKE maskiner!

Dét handler om et klinkende klart faktum: Du må ha vært svak for å være sterk!

Politikerne som er sentral eller del i det som framstilles i media, må sette seg ned, få fram fakta, erkjenne, forstå, være ydmyk og for alt i verden komme seg videre.

Bodø kommune har ikke råd til å miste et eneste sekund av deres oppmerksomhet.

Pasienter, brukere, pårørende og ansatte trenger all den oppmerksomheten de kan få.

Her ute blant oss skattebetalerne (vi som sørger for å lønne dere, og som er lojale og står på for Bodø sitt renommé og ansikt utad) – her skjelver det. Det formelig rister i grunnvollene fordi vi er skikkelig røynt, alle som én er røynt!

Vi jobber og står på.

Vi sørger for å ta vare på de og det vi skal og hverandre.

Vi jobber genuint for at hvert enkelt menneske skal få være den beste versjonen av seg selv.

Vi skaper gode relasjoner og har både evne og vilje til å skjønne at ulikheten mellom oss er lærerik og gjør oss sterkere.

Vi driver ikke med drittkasting, infame hersketeknikker eller beskyldninger.

Det er vi for gode til. Vi synes dette er lavmåls.

Vi trenger dere!

Vi trenger kompetente og tydelige ledere.

Ledere som går foran som GODE EKSEMPLER!

VÅKNE OPP FOLKENS!