Det er i grunn det sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen spør om i sin lørdagskommentar. Svaret er: jo takk, greit. På mange områder er vi i rute, men kunne ha kommet lenger. Nå rekrutterer vi flere folk for å øke kapasiteten. Vi har alle vært påvirket av en pandemi, men nå blir det lettere å møtes. Torsdag presenterte Bodø 2024 prosjektet for hele Bodøs næringsliv på Opplystkonferansen. Vi gleder oss til å endelig kunne møte flere aktører ved mange anledninger framover!

Bodø2024 skal gjennomføre et europeisk kulturhovedstadsprosjekt, og det er grunnen til at vi har satset på tung kulturkompetanse i organisasjonen. Et mål med konseptet «europeisk kulturhovedstad» er at byene som får tittelen skal bli mer attraktive og mer kjent, nasjonalt og internasjonalt. Det er spesielt viktig for oss siden Nord-Norge har en demografisk utvikling som ikke er bærekraftig. Det å sikre at regionen blir anerkjent, og oppleves som kompetent, raus og inkluderende, vil være avgjørende for framtidig befolkningsutvikling.

Folk flytter sjelden kun for en jobb – de flytter fordi de ser muligheter for et godt liv. Oppgaven til Bodø 2024 er å bidra til å skape bedre samfunn gjennom et levende kulturliv, gjerne med en nasjonal og internasjonal ambisjon. Vi er i gang med å bruke det store nettverket av tidligere og kommende kulturhovedsteder til å lage nye koblinger mellom vår region og Europa.

Bodø 2024 gir Bodø og Nordland en mulighet som vi må forvalte på best mulig måte. Det vil ikke være mulig å nå ambisjonene dersom dette er noe organisasjonen Bodø 2024 skal løse alene. Planen er, og har hele tiden vært, å utvikle prosjektet i samarbeid med alle gode krefter som kan engasjere seg, både i og utenfor regionen. Eurogym i Bodø i 2024 er et godt eksempel på et slikt samarbeid.

Vi skal samarbeide med kunst- og kulturlivet, frivilligheten, kunstnere og kulturinstitusjoner. Vi er i ferd med å få på plass et regionalt råd som skal knytte kommunene i Nordland tettere på prosjektet. Vi ønsker også å samarbeide med andre aktører som Innovasjon Norge, Visit-selskapene, Avinor, og mange ulike næringsaktører. Aktører som deler de samme visjonene og ambisjonene for Nordland. Og det er i kommunene kompetansen på samfunns- og byplanlegging ligger og skal ligge. Ikke nødvendigvis hos Bodø 2024.

Hanssen sier at 2025 blir viktigere enn 2024. Vi vil heller si at årene 2024–2030 er viktigere enn årene 2019–2024. Bodø 2024 og redaktør Hanssen har i alle fall et felles mål om at han skal kunne gå rundt en søndag formiddag i 2025 å peke på kunstarenaer, skulpturer, streetart, dans og si: Dette hadde ikke vært mulig uten «Bodø – europeisk kulturhovedstad». Bodø 2024 skal være anledningen som får andre til å satse. Det har faktisk allerede skjedd. Svømmehallen Scene hadde ikke blitt en realitet uten Bodø 2024. Beddingen er et annet eksempel på nyetablering i Bodø, og det samme utvidelsen av Atelier Noua. Fortsatt er vi bare i 2021.

Alt Bodø 2024 gjør skal ikke være publikumsaktivitet. Prosjektene med a-ha og Hver gang vi møtes er strategiske satsinger vi gjør som både har en plan og retning.

«Hver gang vi møtes» er den største TV-produksjonen som har vært gjort i nord. Den gir nettverk og kompetanse. Det gir muligheter for lokalt næringsliv, for lokale leverandører og for reiselivet. Dette er merkevarebygging for regionen vår! Etter hvert skal det utvikles konsepter rettet mot unge gjennom dette prosjektet. Vi har rett og slett fått en ny helårsarena på Kjerringøy.

Innspillingen med a-ha tilhører prosjektet «Leave nothing but footprints» som handler om bærekraftig bruk av sårbar natur. Det har aldri vært gjort en innspilling av dette formatet i Nord-Norge. Vi bruker lokale leverandører og fagfolk i produksjonen, og ikke minst vårt eget orkester Arktisk Filharmoni. Slik bygger vi kompetanse lokalt. Det er dessuten et strategisk samarbeid med a-ha som kan gi flere muligheter i årene som kommer. Prosjektet er omtalt over hele verden, og det FØR innspillingen er gjennomført. Som de sier i TV-reklamen: Se hva som skjer!

Bodø 2024 er nå i en planleggingsfase. Vinteren 2023 kommer vi til å presentere et første utkast til program. Det endelige programmet kommer til å bestå av over 500 produksjoner. Det er viktig å huske at det ikke er hvert enkelt prosjekt som skal nå alle målene, men summen av prosjekter. Det er mange utfordringer på veien som vi må overkomme, men vi er optimistiske på at dette er noe vi skal få til ved å jobbe på lag, i lag!

Les også

Bodø 2024 framstår i dag som konturløs, springende og med uklare visjoner