Og har disse økonomiprofessorene erfaring hvordan samfunnet egentlig fungerer?

Jeg tenker da på drivstoffprisene i Norge.

Støre og vedum, samt et par økonomieksperter advarer mot å senke drivstoffprisene i frykt for økt inflasjon med påfølgende rentehevinger.

Det er jo nettopp de høye drivstoffprisene som er den største faktoren for økt inflasjon.

Og som vil utvikle seg til en stagnasjon. av flere grunner.

* I Bygg og Anleggsbransjen er drivstoffprisene en vesentlig del av kostnadene og vil derfor drive opp prisen på nye hus og leilighetsprosjekt. Dette kommer i tillegg til at materialprisene har økt over 30 % siste året.

*Å bo distriktene blir vesentlig mye dyrere og vil derfor føre til at folk søker inn til byene. Dette medfører et enda større prispress på boliger i byene.

*Absolutt alt vi forbruker må transporteres, og vil derfor bli dyrere.

* Vi vet at matvareprisene vil stige kraftig grunnet matvaremangel globalt. mye på grunn av krigen i Ukraina.

høye drivstoffpriser vil gi økt lønnsomhet og etterspørsel etter biodrivstoff. det kan resultere i endring i landbruket fra matvareproduksjon til soya for biodrivstoff. Noe som kan gi enda høyere matvarepriser.

De høye strømprisene alene bidrar allerede til økte priser på alt av produksjon, også matvarer.

Støre har helt rett i at vi kommer til å få lavere kjøpekraft. og at vi må bremse norsk økonomi for å senke inflasjon og rentepress. Men dagens drivstoffpriser er ikke å bremse norsk økonomi. det er å dra i brekket i en sving, og rett i grøfta. spesielt for «vanlige folk» med normal arbeidsinntekt.

Med alle prisstigningene som har vært, og ventes på komme vil svært mange «vanlige familier og enslige slite voldsomt, og vil få en vesentlig dårligere økonomi. De nylige og kommende prisøkningene på mat, strøm, bygningsmaterialer m.m. vil alene senke kjøpekraften, og etterspørselen.

Å fjerne avgiftene på drivstoff er ikke med på å øke inflasjon og rentepresset, men tvert imot dempe prisveksten. og sjansene for en stagflasjon. sagt på en annen måte. en økonomisk bråstopp av dimensjoner. rentenivået styres i stor grad av konsumprisindeksen. denne indeksen tar ikke hensyn til hvorfor prisene stiger. så ved å fjerne drivstoffavgiften vil de fleste prisene knyttet opp til drivstoff også falle, og dermed også rentepresset.

Mulig Norsk økonomi akkurat nå er overopphetet, men det gjelder kun statskassa og absolutt ikke vanlige folk.