KFUB (Kommunalt Foreldreutvalg Bodø) har blitt kontaktet av flere bekymrede FAU representanter fra Bodø-skolene som har blitt informerte om kuttene som nå kommer. Fortvilte lærere har engasjert seg. Det har vært en storm av leserinnlegg og artikler i media den siste tiden. Det mobiliseres.

Foreldre, lærere og forbund er bekymret, med god grunn. Kuttene er inngripende og alvorlige. Kommunalt FAU deler representantenes bekymring. Hvor store kutt kan Bodø-skolene tåle, uten at det går på bekostning av kvaliteten og tilbudet?

Oppfordringen til posisjonspartiene er enstemmig og tydelig. Alle husker vel Severin Suveren, som til slutt tok til vettet, og snudde da det ble veldig dårlig vær. Det er jo ingen skam å snu, men gjør det i tide.

Avisa Nordland har også skrevet en sak om dette. Den kan du lese her:

FAU representantene ytrer bekymring:

– Dette vil våre barn bli ofre for fordi de direkte berøres av disse kuttene. eksemplene er mange og lista er lang. Stillinger må kuttes, klasser blir større som følge av sammenslåinger, styrking i klassene blir tatt bort, spesialtilpassede tilbud må begrenses osv. Kuttene kommer i tillegg i en utfordrende tid med ny reform som vi alle vet krever sitt. Frykten vår er at skolene med store kutt skaper en skole som preges til å bli en oppbevaring. Er det dette vi ønsker for våre barn?

Skolen skal være en arena for læring, sosialisering, trivsel og mestring, og for å få til det kreves det ressurser som nå blir spist ned til et tilbud som bare er godt nok. Det er for dårlig! Vi skal ha det beste skoletilbudet for våre håpefulle med de ressurser som trengs og da er store kutt langt fra løsningene.

– De fem posisjonspartiene gikk til valg med lovnad at det ikke skulle kuttes i skolesektoren. På dette tidspunkt føler vi oss lurt, og det er ingen god følelse. Nå er vi fornøyde med skoletilbudet og nettopp fordi skolene har fått større romslighet og har følgelig kunne styrket personalkabalen med blant annet helsesykepleiere, miljøterapeuter, ekstra styrking på småtrinnene med mer.

– Nå føler vi oss trygge på at våre barn er godt ivaretatt. Den tryggheten som vi opplever nå vil svekkes og barna vil få et dårlig skoletilbud som følge av de kutt som nå vil bli gjennomført.

Lærerne sier ifra, og de argumenterer godt:

– Satsing på skole og kutt i ressurser hører ikke sammen. Uten de ansatte og deres kompetanse, er det bare bygg av variabel standard igjen.

– Å miste ressurser som assistenter og miljøterapeuter eller spesialpedagogiske lærere er særdeles dårlig samfunnsøkonomi. Ved å redusere det allmennpedagogiske tilbudet skaper man behov for flere kostbare spesialpedagogiske tiltak i framtiden. Her bør behovet styre økonomien, ikke omvendt.

– Vi er svært skuffet over de politiske partiene i posisjonen, som før valget sist høst, uttalte at de ikke ville kutte i skolen. Nå er vi i ferd med å gjøre kutt i Bodøskolen vi ikke har sett maken til tidligere. De fem posisjonspartiene uttalte at det skulle satses på skole i Bodø. Det vi ser nå er ikke en satsing på skole, det er etter vår mening en rasering av skolen og det arbeidet som har vært gjort for å utvikle Bodøskolen de siste årene. Det har fram til nå vært ført en veldig fornuftig politikk.

– Skolen er den viktigste investeringen vi gjør for framtiden i Bodø. Da er det verken økonomisk eller verdig å saldere i denne investeringen. Elevene våre skal ikke finansiere de voksnes overforbruk. Skole må ikke forstås som drift, men som den viktigste investeringen vi som samfunn gjør!

– Skolen står overfor innføringen av en ny læreplan med nye arbeidsmetoder. Det har vi gjort før og vi vet at det er en krevende prosess. Undervisningen skal planlegges og utføres på nye måter.

Dette er dessuten ikke tiden for å effektuere kutt i skolen. I en tid hvor vi ikke aner hvordan situasjonen er til høsten, skal vi møte det nye skoleåret med sterkt redusert kapasitet. Vi ser verken fornuft eller logikk i dette.

– Dette får dramatiske konsekvenser for de barna skolen har som oppgave å ivareta, og gi et forsvarlig opplæringstilbud til. De elevene som rammes mest er de vi omtaler som «gråsoneelever» og de som i den senere tid er blitt omtalt som de «sårbare barna». Disse elevene trenger oppfølging utover det ordinære tilbudet, og de finnes på alle trinn og i alle klasser. Det er skolens lærerressurser som gir disse eleven den oppfølgingen de trenger til daglig. Situasjonen vil bli svært utfordrende om de kuttene som er forespeilet blir realiserte.