Idag 23/11 var jeg til en planlagt legetime. Jeg bor på Fauske, og tar derfor buss til Bodø. Fremdeles har man ikke fått til busstopp til hovedinngang til sykehuset, men må gå av i Kongens gate for så å gå til fots til sykehusets hovedinngang. Det var glarholka, styrtregn, og brøytekanter man måtte forsere for å komme fram.

Jeg spør meg: Hvor lenge skal det gå før denne fillesakene lar seg ordne, nemlig at man får bussen til sykehusets hovedinngang?

Dette er nå blitt lovet siden hovedinngangen ble flyttet til Parkveien. Da sa ordføreren i Bodø at det var bare snakk om uker før dette skulle realiseres. Hvor mange utredninger og møter, kostnadsoverslag, tegninger og skisser må til for at noe konkret vil skje? Kanskje det kunne være en god idé om de bestemmende personer tok en reell befaring, og da på en dag med samme vær og føre som denne dagen. Men kle dere godt, ha gode pigger på skoene, og noen med helseutfordringer, så som hjertelidelse, astma, dårlige føtter, hoftelidelser, m.m. Da vil dere få et reelt bilde hvordan det føles med de nevnte helseproblemer.

Jeg gremmes for å gå en ny vinter i møte med denne begredelige situasjon for busspassasjerene som skal til sykehuset. Det er ikke mindre enn en skam at sjuke mennesker skal bli behandlet på denne måten.