Da Cermaq åpnet sitt nye slakteri på Storskjæret i Steigen i 2018, økte også tungtransporten på fylkesvei 835 mellom Mortenstrand og Bogøy. Ca. 20 trailerlass med fisk fraktes ut av Steigen hver dag.

Det var da stor jubel da fylkesråd Svein Eggesvik (SP) kunne meddele en gladmelding, mai 2019. Sitat: «I våre prioriteringer har vi hatt fokus på næringsveier og strategien Fra kyst til marked. Det er betydelige volum laks som slaktes i Steigen. Dette er verdifull last og av avgjørende betydning å få fisken trygt ut til markedet. Derfor er det viktig at veiene blir utbedret slik at de takler denne tungtransporten og at kjøretøyene kommer seg trygt fram, også på vinterstid. Det er ikke noe mål i seg selv å få veiene så brede at de kan deles av en gul stripe, men at de er tilpasset tungtransporten», sier fylkesråd Svein Eggesvik til Avisa Nordland.

Utbedringen av fylkesvei 835 skulle starte 2021. Vi i Steigen FrP har fortsatt ikke sett noe til disse millionene og utbedring av strekningen Bogøy-Mortenstrand.

Svein Eggesvik og SP mener altså at trafikksikkerheten ikke er så nøye i Steigen. I 2021 så vi at ett vogntog kjørte ut av veien og trillet rundt. Vi hadde også to trailere som frontkolliderte med hverandre, en personbil var også innblandet. Heldigvis uten dødsfall. Dette alene er ulykker som vi kunne ha unngått hvis veien har vært standardisert for denne trafikken.

Det fraktes da over 35.000 tonn laks årlig på en vei som ikke er standardisert for denne trafikken. Dette vet den tidligere samferdselsråden meget godt. For Eggesvik som nå er fylkesråd for økonomi, er det nå tydeligvis viktigere å sette pengene på bok enn å unngå en stor ulykke i Steigen.

Vi i Steigen Frp kan bare sette vår lit til at den nye samferdselsråden Monika Sande ser nytten i å vedlikeholde veien slik det er gitt penger til fylkeskommunen fra stortinget i mange år siden 2013. En økning av samferdselsbudsjettet på ca. 80 % skulle være nok for å håndtere en del av etterslepet som fylket har.