Gå til sidens hovedinnhold

Hvis du fikk mer tid, hva ville du brukt den til?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En ordinær arbeidsdag er 7,5 timer, med 5 uker ferie og 230 arbeidsdager utgjør dette rundt 1700 timer i løpet av et år. Miljøpartiet De Grønne ønsker å innføre en ekstra ferieuke for foreldre med barn opptil 12 år.

En slik ordning vil kunne skape ekstra rom i hektiske hverdager, og gi foreldre og barn mulighet til å være mer sammen når det er behov for det.

Skolebarn har ferie i cirka to måneder, mens foreldre kun har rett på tre uker sammenhengende fri fra jobb. Det kan ofte by på praktiske utfordringer, særlig for eneforsørgere som må finne andre løsninger.

Dette forslaget må også ses i sammenheng med mange andre ting i en grønn politikk. Vi ønsker å bytte ut økt forbruk med mer tid med familien, og vi ønsker å innføre en ordning med 6-timers arbeidsdag innenfor offentlige virksomheter hvor arbeidsbelastningen er særlig stor, og/eller for arbeidstakere med småbarn.

I stedet for å legge opp til at folk skal jobbe stadig mer, for å kjøpe stadig flere ting som vi ikke trenger, vil De Grønne gjøre det enklere å velge mer fritid framfor høyere lønn. Da kan vi redusere forbruksveksten og tidsklemma, samtidig som vi skaper et mer inkluderende samfunn, med bedre tid til barn, familie, venner, kultur- og naturopplevelser, demokratisk engasjement og frivillighet.

For de aller fleste barn er mer tid med foreldrene med på å forebygge stress, og gode foreldre virker forebyggende på barns psykiske helse.

Barndommen i seg selv har en egenverdi, ikke bare fordi at det er i barndommen at grunnlaget for hvordan utviklingen videre i livet starter, men også fordi barns påvirkning og perspektiv på verden er noe vi voksne bør ta inn over oss i større grad.

Spørsmålet vi derfor må stille oss er: «Hva er vi villig til å gi slipp på for gi barn og foreldre mer tid?» Uten at jeg her og nå skal svare ut dette, så vil jeg si det er et paradoks at store veiutbygginger, skatteletter til de som har mest fra før, og mye annet får prioritet foran det som virkelig betyr noe.

Selve kjernen i grønn politikk er solidaritet, og når Miljøpartiet De Grønne ønsker å gi foreldre og barn mer tid til hverandre handler det nettopp om dette! Solidaritet med dem som kommer etter oss.

Kommentarer til denne saken