Framtiden i våre hender Nord Universitet studentlag ble etablert for første gang i slutten av 2019. Vi i styret ønsker deg gjerne å få med deg som er student på Nord Universitet i styret eller som aktiv. Ta gjerne kontakt med oss på epost fivhnordstudentlag@gmail.com

Hvilke aktiviteter er det som er viktig for miljø og klima saken?

Vi i studentlaget har bidratt med strandrydde aksjoner, gjenbruksarrangemneter, fikse fester med mer. Miljø er så mangt. Bærekraftig mat for eksempel. Kan du noe om det og vil bidra med noe spennende for studentene?

Eller produkter, og embalasje merkinger som gjør det enklere å være miljøvennlig.

Hvordan er det der du jobber eller vil jobbe? Kan du kanskje gjøre noen tiltak eller få med noen på jobben til å bli mer miljøvennlig. I følge sykepleien i artikkelen til Terje Olsen og Håkon Johansen (2020) skal sykepleierne nå stå ekstra på for å bli mer miljøvennlig. Er du sykepleier? Bli med i styret vårt i Framtiden i våre hender Nord Universitet. Vi trenger deg med.

Reparasjoner er også viktig for oss i Framtiden i våre hender. Kan du reparere så vil vi ha deg med oss i laget. Alt fra reparasjoner av klær til reparasjoner av mobiltelefoner. Hvordan ser egentlig framtidens løsninger ut, er det så miljøvennlige som vi ønsker og hvordan får vi produktene mer miljøvennlige egentlig?

Er du kanskje enn miljøvennlig økonomi student eller sosionom. Vi ønsker deg med.

Hvordan skaper vi mer rettferdighet i verden, og i våre lokalsamfunn? Hva skal til for at vi har det bra? Kan vi bidra til å gi andre enn bedre mulighet med vår kunnskap og lære fra dem. Studentlagene lager vedteker og engasjerer seg i saker som er i tråd med Framtiden i våre hender sine vedtekter og grunnsetninger, og mye står vi fritt til å jobb med.

Kan du stille på noen styremøter og aktiviteter i løpet av året, så bli med i laget. Fortell oss hva som er smart å engasjere seg i for studentlaget og hjelp oss med å holde på studentlaget her i Bodø. Vi trenger etter hvert ny leder i laget, per i dag er det mulig å stille til nestleder og som styremedlem. Super cv innhold fra tiden som student på Nord. Send oss en e-post hvis du kan bli med. Håper å høre fra deg. Tips gjerne de du kjenner om studentlaget.