Gå til sidens hovedinnhold

Hvem skal sikre høyere utdanning på Helgeland?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er nå over ett år siden styret i Nord Universitet vedtok å legge ned Campus Nesna, med begrunnelsen at det ville styrke hele Helgeland. Søkertallene fra 2020 viser at dette ikke stemmer. Lærermangelen er fortsatt stor i hele landet, og tall fra Statistisk Sentralbyrå vil øke i årene som kommer. Tar man hensyn til den nye lærernormen i grunnskolen vil det mangle rundt 5 000 lærere i 2040, og Helgeland er den største taperen. Etter flytting av lærerutdanning fra Nesna til Mo i Rana er det en vesentlig reduksjon i søkning og opptak.

På Nesna ligger alt fortsatt til rette for å kunne ta imot nye studenter i egna lokaler og med et godt etablert fagmiljø.

Profesjonsutdanning

Rekruttering av lærere, barnehagelærere, helsepersonell og andre profesjoner innenfor tjenestetilbudet i kommunene, er helt avgjørende for å sikre velferdstilbudene og dermed bidra til bosetting over hele landet.

Helgeland har vært så godt som selvforsynt med lærere og barnehagelærere takket være Høgskolen på Nesna. Den ble i sin tid opprettet nettopp for å ha den funksjonen og fikk bidra med sitt samfunnsoppdrag i 100 år, før fusjonen med Nord Universitet fant sted. Stikk i strid med lovnadene ved fusjonen begynte nedbyggingen på Nesna umiddelbart, og samarbeidet med kommunene om en lokalt forankret lærerutdanning ble også svekket. Det er for de fleste uforståelig å legge ned det studiestedet med best søkertendens og et etablert fagmiljø som har spisskompetanse på lærerutdanning og lokaliteter som tilfredsstiller alle krav til spesialrom. Og dette for å styrke campus i Bodø og lærerutdanningen der.

Nasjonalt bosetter 60-80 prosent av studenter seg i den regionen der de tok sin utdanning. På Helgeland er det stadfesta at over 90 prosent av studentene fra sykepleierutdanninga i Sandnessjøen ble værende i egen region. Om lag 90 prosent av barnehagelærerne på Helgeland har sin utdanning fra Nesna, og av lærerne er det rundt 80 prosent.

Utdanningskonferansen

Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland arrangerte nylig en konferanse med fokus på hvor ansvaret ligger for høyere utdanning på Helgeland. Det er ikke nytt at distrikts-Norge sliter under dagens regjering. Mellom tvangssammenslåinger og ranet av ressurser fra kraft- og kystkommuner ligger den hjerteløse sentraliseringspolitikken.

Når et universitetsstyre vedtar å legge ned et studiested, har alle av de tre utdanningsministrene vist ansvarsfraskrivelsens sanne ansikt. De har fraskrevet seg ansvar med den begrunnelse at de ikke KAN gripe inn, fordi universitetene har ‘autonomi’. Det har ikke hindret departementet i å gripe inn i andre sammenhenger, som ved strukturendringer for Politihøgskolen nylig.

Høyres statsråd Torbjørn Røe Isaksen initierte og gjennomførte strukturreformen «Kvalitet for konsentrasjon», og på et blunk var høgskolene slukt opp av universiteter over hele landet. Høgskole og universitet passer ikke nødvendigvis sammen som hånd i hanske, og når etterpåklokskapen fortsatt ikke har slått inn hos hans etterfølgere er det tegn som tyder på en villet politikk. Statsråd Nybø har vist med all tydelighet at begrepet autonomi har mistet sin betydning, og nåværende utdanningsminister Asheim later til å mene at lærere i distriktet er gammeldags. Profesjonsutdanning har tidligere vært dominert i høgskoletilbud, der distriktshøgskolene tidligere var garantist for å ivareta hele landet i utdanningstilbudene innen nevnte profesjoner. Lærere og sykepleiere vokser som kjent ikke på trær, og må dyrkes frem under gode vekstforhold.

Rødt Nordland ser med bekymring på situasjonen i Nordland når det gjelder profesjonsutdanningene i fylket. Den regionale høgskolen som leverandør av sykepleiere og lærere har smuldret opp, og det er dypt problematisk for bosetting og livsvilkår i vårt langstrakte fylke.

Kommentarer til denne saken