Etter NM i revy på Høylandet sist helg går debatten om hvorvidt nummeret «Nyttårstalen» av Asylrevyen er et overtramp som hetser, sparker i feil retning og bruker billig underbuksehumor. Debatten er ikke ny, og gjentar seg med ujevne mellomrom, både etter lokalrevyer og større arrangementer.

Debatten er viktig og berettiget fordi det er hevet over enhver tvil at det spilles en del revynumre rundt omkring i Norge hvor revylagene burde ha et mer bevisst forhold til sine etiske retningslinjer. Derfor har dette også vært fokus hos kompetansesentre som Norsk Revyfaglig Senter og HATS. Spørsmålet i denne sammenhengen blir da hvordan det noen oppfatter som et slikt nummer kan nå til finalen i NM i revy?

Det er nemlig knallhard konkurranse om å få delta på NM i revy! Mindre enn halvparten av de innsendte numrene blir funnet verdig en plass i semifinalene, som består av 100 nummer til sammen. De innsendte numrene siles av en bredt sammensatt uttaksjury. Dersom dette nummeret er et overtramp, burde ikke alarmklokkene begynt å ringe allerede her?

Jeg var selv til stede da nummeret ble framført, og hvorvidt dette var elegant og treffsikker satire eller krenkende og plumpt skal jeg ikke ta stilling til her, men for å bruke statsministerens egne ord så «ville jeg kanskje ikke uttrykt meg akkurat på den måten». Revylaget ønsket ifølge lagets kontaktperson Marte Bugge å belyse hvordan politikernes privatliv overskygger politikken, og dette poenget får de godt fram, elegant eller ikke.

Asylrevyen blir dessverre stående alene i stormen som nummeret deres har skapt. For avisene ville ikke ha kunnet skrive om nummeret hvis det ikke hadde blitt valgt ut til NM. Det ville sannsynligvis heller ikke fått så mye oppmerksomhet hvis ikke fagjuryen hadde sendt det til finalen. Burde alarmklokkene ha begynt å ringe hos disse? Juryen må altså mene at dette er et av de 15 beste numrene i Norge, og deres redegjørelse for dette valget har vi i skrivende stund ikke fått høre. Jeg vil tro at Asylrevyen ville synes det var godt å få støtte fra fagfolk i debatten, all den tid de egentlig bare har gjort det de ble bedt om, nemlig spille revynummeret sitt i landets høysthengende revyforestilling.

Jeg kjenner Norsk Revyfaglig Senter som en kompetanserik og utviklingsorientert organisasjon, som gjerne tar en diskusjon, og som har jobbet målbevisst for å heve standarden for norsk revy. Det innebærer også bevisstgjøring omkring etikk. Derfor er det viktig at man i utvelgelsen av nummer og fagjury er samstemte om hvilken retning man ønsker å utvikle og hvordan man ønsker at norsk revy skal framstå for publikum.

Revy skal og må skape debatt, men ligger ansvaret for akkurat denne debatten hos Asylrevyen, Norsk revyfaglig senter eller årets fagjury? Jeg velger å avslutte med den parodierte versjonen av Erna Solbergs egne ord fra det aktuelle nummeret: «Alle kan gjøre feil!»