5. desember 2019 vedtok 20 representanter i bystyret i Bodø et budsjett og en økonomiplan for årene 2020 til 2023 i bystyresalen på rådhuset i Bodø. Disse representerer partiene Ap, Sp, SV, MDG og KrF. Resten stemte imot, men bare Rødt fjerna kuttene som nå er størst strid om.

I det vedtatte budsjettet ble det kuttet til sammen vel 130 millioner kroner i tjenestetilbudet i kommunen. 80 millioner skulle realiseres som et såkalt stillingsstopp. De resterende kuttene var i hovedsak konkrete kutt. Men samtidig som partiene som utgjorde flertallet kritiserte høyresida, med rette, for å saldere sine budsjetter med uspesifiserte kutt, så kutta de sjøl vel 12 millioner uspesifisert fra oppvekst- og kulturavdelinga. 9,9 millioner av dette er fordelt til skolene fra i høst, med 21 millioner i helårseffekt.

Dette er bare en liten del av de store kuttene som ble vedtatt denne desemberdagen, men de store protestene som nå kommer fra foresatte, elever, ansatte og organisasjoner handler i hovedsak om dette.

Partiene begrunner kuttene med at Bodø kommune ikke har nok inntekter, og at regjeringa er nødt til å bidra med mer. Det er ikke usant, men det finnes likevel mange mulige inndekninger for 9,9 millioner. I Rødts budsjett har vi inndekning fra blant annet kutt i kommunikasjon, i HR-avdelinga, overflødig næringsstøtte, frikjøp til politikere og ordførerlønn. Våre kutt er til sammen på over 46 millioner. Selv med knapp halvårseffekt av tiltak man innfører nå, er det en haug med muligheter for å finne inndekning her – og ellers blant de 4,5 milliardene kroner som utgjør økonomien til Bodø kommune.

Og heldigvis er det også helt unødvendig å kutte noe per nå. Regnskapet for 2019 viste at vi fikk inn 85 millioner mer enn budsjettert i skatteinntekter. Det vil si at beregningsgrunnlaget for skatteinntekter i 2020-budsjettet er satt 85 millioner lavere enn det inntektene faktisk endte opp med å være.

Partiene som utgjør flertallet mener at ingenting av dette er bedre enn å kutte i skolene. Men påstanden om at de bare ikke har noe valg må de rett og slett slutte med. Det er direkte feil. De har en haug med andre valg.

Dette er villet politikk – nyliberalisme i praksis – fra finansdepartementet og regjeringa på toppen, via Agenda Kaupang, økonomiavdelinga og rådmannens ledergruppe i Bodø kommune, og til lokalpolitikerne i de nevnte partiene.

Det er ikke for seint å snu, men når Ap, Sp, SV, MDG og KrF står fast på disse kuttene, så er det utvilsomt deres kutt. Da beviser de en gang for alle at de kutter fordi de vil det. Da får de også stå for det og ikke late som noe annet og skjule seg bak finurlige nyord. Dette er Ida Pinnerøds skolekutt – så slutt å skyld på alle andre.