Dugnadsånden i Norge er helt unik, og alle våre yrkesgrupper fortjener en stor takk for den jobben som gjøres, og har blitt gjort der ute. I dag har jeg lyst til å gi heder og ære til en gruppe som vi hører og snakker altfor lite om. Det er de it-ansatte
Hvor er de? Hva gjør de?
Jeg har snakket med blant noen ansatte ved ikt-kontoret i Bodø kommune. Den jobben de har gjort, gjøres også ved andre it-avdelinger innenfor offentlige instanser i Nordland. Etter at jeg har hatt noen samtaler med noen av de ansatte, så stiller jeg meg spørsmålet:
Hva skulle vi gjort uten disse effektive, stillejobbende it-menneskene som står på tidlig og seint, for at du og jeg skal kunne jobbe hjemmefra?
It-medarbeiderne jobber også stort sett hjemmefra, men noe oppsøkende arbeid har de måttet ta, og oppgavene har gjerne vært fordelt slik at alle har hatt hvert sitt ansvarsområde.
Da pandemien kom ble det raskt handlet inn utstyr, og de første som fikk hjelp var naturligvis helse og sosial, barnevern og legestanden.
Alt ble mobilisert ut, umiddelbart, og de ansatte hoppet når de som trengte hjelp sa hopp.
De to første ukene etter «nedstenging» av Norge, gikk for de fleste på it-avdelingene med til å bistå resten av kommunene og fylkeskommunene slik at ansatte kunne jobbe hjemmefra, og publikum fikk den hjelpen av det offentlige som de hadde behov for.
Det har vært en enorm kompetanseheving innenfor de fleste områdene, og it-avdelingene er ikke noe unntak.
Noen it-avdelinger har hatt tilgang til enkelte systemer, men ikke alle har vært tatt i bruk før nå. Dette være seg systemer til blant annet skolene, slik at elevene kunne få undervisning mens de sitter hjemme, eller til politikerne. Politikere skulle få systemer opp å gå slik at de skulle kunne komme seg på teams, og få gjennomføre blant annet kommunestyremøter, og møter ellers.
I tillegg til at møter skulle gjennomføres, skulle de også streames.
De it-ansatte kan fortelle om mye intenst ekstraarbeid, men da oftest innenfor samme arbeidstid som til vanlig. Fokus har vært på beredskap for å at samfunnet skal fungere så godt som mulig i denne tiden. Lærlingene blir også framsnakket for den gode jobben som de har gjort.
Lærlingene på it-avdelingen har hatt en bratt læringskurve. Lærlingene har blitt brukt til å rulle ut utstyr og sette opp systemer for ansatte i kommunen, og har vært til stor nytte i denne tøffe tiden.
Det blir spennende å se hvordan arbeidet blir organisert i ettertid med tanke på møter og samlinger og på kryss av kommuner og regioner. Kompetansen innenfor it-systemene har økt formidabelt! Teams er in. Og de ansatte ved it-avdelingene i Bodø kommune skal ha stor ære for det.
De it-ansatte har virkelig vært med på å holde Norge i gang under pandemien.Tusen takk for den gode jobben dere har gjort!