Etter et trivelig besøk på Løp gård med en kunnskapsrik omviser og smak av husets sitronkake, sitter men igjen med bildet av et forfallent fjøs.

Bodø kommune eier bygningene, mens Nordlandsmuseet står for driften. Hovedbygningen er restaurert, men fjøset står for forfall.

Vi fikk høre at museet har planene klare for fjøset og har lagt fram disse for kommunen, men ingen ting skjer.

Gårdsdrift med et aktivt jordbruk var vesentlig, og fjøsbygningen må ivaretas. Uten at vi tar historien med oss, går vi fattigslige inn i framtida.

Skal Bodø kommune virkelig feire det å være europeisk kulturhovedstad i 2024 og vise fram Løp gård med fjøset i en slik forfatning?

Noe må skje NÅ! Det gjelder å skaffe seg samarbeidspartnere som ser verdien av helheten på Løp gård. Det fortjener framtiida og fortida.