Siste tips: Ap vinner, med Sp på slep. Men også SV kan bli en regjeringspartner. Kanskje til og med R og MDG kan få nok stemmer til å bli en ustabil del av den nye regjeringsplattformen? Hva kan da skje med Nasjonal Transportplan for Nordland?

Sittende regjering H, V og KrF la i mars fram en plan for sterk satsing i Nordland:

– Nye flyplasser i Bodø og Rana, ny E6-tunneler, tunnel i Narvik, ny E10 til Lofoten og Vesterålen og nye fiskerihavner i nordfylket.

Med god grunn kunne Nordland utpekes som fylkesvinner på landsbasis. – Men hva blir resultatet ved et regjeringsskifte?

H, V og KrF sitter nå med det viktige initiativet – de legger snart fram et konkret statsbudsjett for 2022. Men hva vil en rød/grønn regjering gjøre med det?

All erfaring tilsier at en ny regjering stort sett må overta den gamles budsjett. Men følgende kan skje denne gangen:

– Sp vil ha sterkere satsing på fylkesveiene

– SV, R og MDG vil markere jernbanesatsing

– Ap vil følge H, V og KrFs forslag

– Frp er vanskelig å tolke

Mest sannsynlig sluttresultat blir at det kun skjer symbolske markeringer. Men indikasjoner nå vil først få konkret innhold for neste budsjett (2023) som skal snekres i 2022. Da vil det bli tøffe forhandlinger om saker, penger og posisjoner.

Men en ny regjering vil også møte hverdagen. Den overtar en langsiktig NTP som har et fundament som den blå/gule regjeringen har lagt – i tett samarbeid med lokale myndigheter og som også har stor støtte i innflytelsesrike næringsorganisasjoner.

Så mye vil nok bli som Erna-regjeringen har signalisert – også på lengre sikt. Revolusjonen – som bygging av Nord-Norge-banen vil være – vil utebli.