Har fulgt med i nyhetsbildet og i det politiske liv i Saltdal over lengre tid og jeg stusser på en del ting.

Det har vært stor ståhei rundt Slipen Scene og Blåfrost. På meg så virker det nesten som om Blåfrost er den singel største bidragsyteren til utvikling i Saltdal. En rask gjennomgang av postlista og protokoller fra kommunestyremøter viser at Blåfrost til sammen har mottatt store pengebeløp fra Saltdal kommune.

Sist nå i forbindelse med Sommerblå. Innstillingen fra administrasjonen på fordelingen av næringsmidler sa tydelig at Sommerblå ikke var i målgruppen for å motta støtte fra næringsfondet. Allikevel klarte politikerne i et Robek-rammet Saltdal, kunststykket å gi festivalen først 100 000 kroner til planlegging og deretter 100 000 kroner fra næringsfondet. Vel, vil kanskje noen si: Det ble jo en stor suksess og det var jo for ungene.

Det er mange frivillige i lag og foreninger i Saltdal og de får ikke 100 000 kroner til sammen engang. Disse jobber for ungene hele året! Hvor mye betyr vel ikke Saltdalkameratenes miniputturnering for næringsliv og omdømme? Og består nå egentlig Blåfrost utelukkende av frivillige? Dette er et firma som har betalte medarbeidere og i Brønnøysundregistrene står det at de driver innenfor «Underholdning- og arrangørtjenester». Det skulle vært artig og sett regnskapet, men det er ikke offentlig?

Tilbake til politikerne og deres enorme vilje til å tilgodese Blåfrost med midler ved enhver anledning. Ifølge referatene fra kommunestyremøtene kan jeg ikke se at noen av politikerne har meldt seg inhabil ved behandling av saker som vedrører tilskudd til Blåfrost. Dette er litt underlig ettersom enkelte har sterke bindinger til firmaet, ja for det er et firma. En sitter som daglig leder for en av de største sponsorene, og en sitter som styreleder i Slipens venner (her er daglig leder i Blåfrost nestleder). Hva skal til for at våre politikere skal melde seg inhabil? For det skal de nemlig ha kontroll på selv.

Og til alle som nå irriterer seg over at Blåfrost får «gjennomgå» atter en gang. Det er ikke det det handler om, det handler om at kommunen med politikerne som våre øverste ledere, har plikt til å se til likebehandling. Det er lovpålagt. Det er ikke likebehandling når enkeltarrangører får mer penger fra kommunen enn alle de andre til sammen. Så må de gjerne gi, også til Blåfrost/Sommerblå for det er ikke tvil om at de er flinke i jobben sin og skaper mange magiske øyeblikk – men det er det flere som gjør.

PS: Jeg velger å være anonym, for jeg har sett hva bygdedyret får til i denne saken