Gå til sidens hovedinnhold

Hva? Skal vi liksom bry oss om menn? De som både voldtar og tjener bedre enn oss damer?

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Du får manus utdelt allerede på fødeklinikken. Alt avhenger av om du får rosa eller lyseblått teppe», ifølge LOs Ingunn Yssen. Og det er de som får blått teppe, som er taperne.

19. november er Mannsdagen.En dag som markeres hvert år også i Norge, men med et beskjedent antall arrangementer og oppmerksomhet. Kvinner har forsøkt å latterliggjøre dagen – skal vi bry oss om menn liksom, de som voldtar og tjener mye mer enn oss damer, ha ha! Og det er sant: Drittsekker kommer i alle fasonger og farger. Og kjønn.

Kvinner har fått positiv særbehandling helt siden den første likestillingsloven ble vedtatt i 1978. Det var både riktig og nødvendig den gang. Men over 40 år senere er bildet forandret. Sakte har det grodd fram en erkjennelse av at noe er blitt urovekkende skjevt. Gutter og menn topper alle de dårlige statistikkene, med god margin. Flest gutter dropper ut av skolen, og er for lengst forbigått av jenter både når det gjelder karakterer og høyere utdanning. Menn leder selvmordsstatistikken suverent, og langt flere menn enn kvinner er ufrivillig single og barnløse. Og har de fått barn taper de i barnefordelingssaker fordi retten automatisk går ut fra at mødrene er best for barna. For å nevne noen felt der menn mer eller mindre er plassert på historiens skraphaug.

Så bekymringsfull er utviklingen at det er flere som forsker på hvorfor det er blitt slik. I 2019 avga Stoltenberg-utvalget sin innstilling med tiltak mot uheldige kjønnsforskjeller i skolen. Likestillingssentret KUN arbeider med flere prosjekter som er særlig relevant for menn, blant annet når det gjelder forebygging av selvmord. Kilden kjønnsforskning har også sett på menns situasjon. Reform- ressurssenter for menn, er en av få organisasjoner som faktisk markerer Mannsdagen. Og i Hurdalsplattformen sier Støre/Vedum-regjeringen at det skal nedsett et nytt mannsutvalg for å undersøke menns likestillingsutfordringer.

Mannsutvalget kan jo begynne med å se på staten selv, for eksempel likestillingsloven. I juni 2017 ble en ny likestillings- og diskrimineringslov vedtatt i Stortinget. Omtrent uten offentlig debatt. En kjønnsnøytral lov var målet, men sånn ble det ikke. «Lovens formål er å fremme likestilling uavhengig av kjønn», heter det i § 1 i den reviderte loven. I samme paragraf, litt lenger ned: «Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling». Verdens største selvmotsigelse, med andre ord. Eller Mannsutvalget kan se på praksisen til Nav. Av til sammen 18 saker om barnebortføring der en forelder i Norge måtte betale barnebidrag, var alle menn. Mødre, der menn stakk av med ungen til utlandet, slapp det samme. Nav forskjellsbehandler gjennomført på grunn av kjønn. Menn er taperne; også i disse sakene.

Legg så til at det er fritt fram å snakke nedsettende om gutter og menn. Gutter mobbes mest, og ofte i det stille, viser forskning. «Menn som pusher femti» eller «gamle gubber» er en mye brukt hersketeknikk spesielt fra yngre kvinner, som i stedet for å manne seg opp til å ta debatten, driver direkte mobbing. Tenk deg om det var motsatt, og menn sa det samme om kvinner, og hvilket ramaskrik det ville blitt. Menn derimot, må finne seg i det. Det også.

Kommentarer til denne saken