Vi ønsker at krigen i Ukraina var over og aller mest er det ukrainerne som naturlig nok har et slikt sterkt ønske.

Til tross for dette og de belastninger krigen påfører folket, kjemper de videre. De har nok forstått at en diplomatisk løsning med Russland ikke er mulig og at tidligere samtaler fra russisk side har vært «spill for galleriet». I tillegg har de god innsikt i det kommunistiske «paradis», og her har de ingen tanker om å banke på porten.

I vesten dukker det stadig opp tanker om at Putin må få noen innrømmelser slik at han kan berge sitt renommé på hjemmebane og stoppe krigen. Hvis ikke, kan han bli farligere, men det må vi leve med, vi kan ikke belønne en despot som har startet denne bestialske krigen. Han er nok mer som «lusa som hoster i lodotten».

Om Ukraina skal avstå noe av det okkuperte arealet til Russland må være opp til Ukraina å avgjøre. Inntil videre må vesten støtte Ukraina på alle mulige måter, og ikke minst må media holde oppe trykket.

Tanken på å belønne despoten er for meg fremmed og framstår mer som en formastelse. Det hevdes at enkelt områder er «russiske», men det er mer et tegn på at noen har redusert oppmerksomhet og lar seg påvirke av propagandaen. Russland har en klart definert modus operandi for utvidelse av eget territorium. Foruten en banal propaganda inngår også storming av administrasjonsbygninger, men både på Krim og i Dombas ble det hentet personell fra Russland. Det er også en voldsom hets mot homofili. I dybdepsykologien er skyggen de sidene av personligheten man ikke vil eller ikke våger å vedgå seg. I den såkalte folkeavstemningen på Krim sto valget mellom Russland eller nazismen, og befolkningen hadde ikke tilgang til ukrainske eller internasjonale medier.

Så lenge Russland har fotfeste på ukrainsk territorium, er det neppe mulig å få til en god og varig løsning. Russland må ut av Dombas og Krim og gjerne også Moldova. Separatister som vil bo i «paradiset», sendes hjem og fjern brua over Kertsjstredet.

Hvis det er det Ukraina ønsker, så bør de få all hjelp til å realisere dette.

Det er hva vi skal gi Putin og vi burde studere hans ledestjerne, Ivan Iljin, for bedre å forstå hans tenkemåte.