Gå til sidens hovedinnhold

Hva Nordland mangler

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I AN 29 april 2021 står en tosiders artikkel som presenterer gutta som «vet hva Nordland mangler».

De forklarer at her har vi overskudd av kraft og vi har store arealer som ligger brakk og venter på at grønnmalte anleggsmaskiner kan få fritt leide. Kommunene, som i flere tilfelle kjemper sin egen kamp for å holde ROBEK-lista på passe avstand, må sørge for at arealer som disse blir regulerte og gruset, klar til å underlegges investorers «carte blanche», og det haster!

Når man skal markedsføre et nytt produkt er det viktig å ha et overbevisende «USP», et unikt salgspoeng. Hva er så Nordlands USP? Jo da, vi har flott natur, vi har midnattssol og vi har mer elektrisk kraft enn vi trenger. Overskuddskraften bør vi jo selvfølgelig bruke til noe fornuftig, men det er ikke dermed gitt at man generere tilleggskraft, ut over det overskudd vi allerede har, på bekostning av hovedbestanddelen i fylkets USP, som er naturen, selv om fremmede investorer måtte dukke opp og bli iført hvert sitt grønne skifte.

Grønt er en fin farge som bærer på et budskap om vår og nytt liv. Dessverre viser den seg også å være en effektiv kamuflasje over en utstrakt rovdrift på norsk natur. Vi lever i en tid der vi blir bønnfalt fra alle kanter om å ta vare på våre omgivelser og ta til etterretning at rødlista over utrydningstruede arter stadig blir lengre, og får en stadig dypere rødfarge. Samtidig raserer vi de mest spektakulære naturperler og tillater at de bygges ned under kilometer etter kilometer av effektive havørn- og hubrokverner. Samtidig står storkapitalens grønne bulldosere fram og «skjeler til det nasjonale opprøret rundt vindkraft, og skepsis til etablering av kryptovaluta utvunnet av grønn norsk kraft». Jeg bruker uttrykket storkapital fordi prosjekter under 100M kr sies ikke å være av interesse.

«Det er viktig å få et slikt fotavtrykk her, en ny, stor industrietablering», blir det sagt. Andre filosofer forfekter viktigheten av å sette små fotavtrykk, om vårt livsgrunnlag skal fortsette å ha livets rett.

Jeg syns tydelig å høre Joni Mitchell synge i bakgrunnen: «They paved over Paradise and put up a Parking Lot».

Helt tilbake i antikken, da man skulle etablere en medisinsk etikk, var en av grunnsetningene «primum non nocere» som kan oversettes som «først, gjør ingen skade» (på pasienten). Hvis pasienten i dette tilfelle er Nordland og pasienten virkelig er syk, er det kanskje ingen god idé å begynne behandlingen med å påføre skade i den skala man blir fortalt er nødvendig.

Kommentarer til denne saken