Gå til sidens hovedinnhold

Hva nå, Hamarøy?

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er vanskelig å ta opp og snakke om andre temaer enn korona for tiden. Jeg ønsker likevel å se opp og fram, og forbi pandemisituasjonen.

De siste årene er det gjort industrielle investeringsbeslutninger på ca. 2 milliarder i vår kommune, i hovedsak på Drag og Innhavet. Det kommer sikkert tider der andre lokalsamfunn i Hábmer/Hamarøy trenger like stor oppmerksomhet som Drag og Innhavet, men i dag er mitt fokus på investeringer på disse stedene og som bidrar til verdiskaping i hele kommunen og regionen. Det gjelder nå å få full og langsiktig effekt av denne verdiskapingen framover. Hamarøy Høyre jobber målrettet blant annet mot regionale myndigheter og regjering/storting for at beslutningene skal bli som vi håper og ønsker. Hamarøy Høyre har god tro på at både næringslivet og samfunnet lykkes. Vår tydelige prioritet er at de samlede investeringene i den nye kommunen skal gi Hamarøy-samfunnet betydelig løft framover.

Vi tror at disse investeringsbeslutningene åpner opp for nye muligheter for utvikling av hele Hábmera/Hamarøy-samfunnet. Vi må lytte til The Quartz Corp AS (TQC AS) på Drag, Smolten på Innhavet, Ellingsen Seafood AS og Nordlaks AS som de to fremste innen havbruk, Taste og North AS, Nord-Salten Kraft AS som bl.a. planlegger bygging av 66KV-linje fra Ulvsvåg til Bognes, og alle små og mellomstore bedrifter i kommunen vår. Så vidt jeg forstår understreker alle behovet for en framoverlent kommune som tar et aktivt ansvar og rollen som tilrettelegger for kommunal infrastruktur.

Jeg vil rette spesiell oppmerksomhet på TQC AS. Selskapet er en av verdens største leverandør av høyrenset kvarts. Produksjonen er av verdensklasse. Verdens reneste kvarts hentes fra USA og sluttproduktet som produseres går til solceller, halvledere og optikknæringer globalt. I dag arbeider ca. 100 ansatte ved fabrikken på Drag. Jeg håper at nyfabrikken til TQC ikke er enden på en lang kamp som egentlig startet på 1980-tallet, men i stedet kan være starten på videre innovasjon og satsing. Jeg har forstått det slik at TQC satser på videreutvikling av produksjonen som krever nye grønne investeringer.

Det er mitt håp at TQC AS og øvrig næringsliv i kommunen også vil bidra til flere og mer varierte arbeidsplasser i vår kommune. Befolkningsvekst henger nøye sammen med at mennesker i parforhold med ulik kompetansebakgrunn kan finne jobber i et variert lokalt næringsliv. Jeg er overbevist om at TQC sammen med de andre industrilokomotivene i kommunen vil bidra til og omsette mer innovasjon og tjenestesektorjobber i sine virksomheter. Det er arbeid og verdiskaping som vil bære velferden i vår kommune i framtiden. Vekst betinger at kapital brukes til å investere langsiktig. Jeg mener at den verdensledende industrien vi har er vår kommune én av Nord-Norges industrihovedsteder.

I et framtidsperspektiv må det være attraktivt for unge mennesker å satse i Hamarøy. Vi er lydhøre for bekymringene for opprettholdelse av Knut Hamsun videregående skole som nå har behov for å befeste sin posisjon som særdeles viktig utdanningsinstitusjon i vår kommune og for regionen. Studietilbudene ved Knut Hamsun videregående skole er helt avgjørende for å utdanne ungdom til mange spennende jobber, i tillegg til et variert jobbtilbud som nevnt ovenfor.

En vesentlig forutsetning for videre vekstkraft i vår kommune er at det finnes tilgjengelige boliger for nye ansatte og søkere som vil flytte til vår kommune for å arbeide i våre bedrifter. Derfor er det helt avgjørende at Hábmera/Hamarøy kommune tilrettelegger for og stimulerer til boligbygging.

På Drag er det et skrikende behov for boliger, i første rekke for å dekke boligbehovet for TQC AS. Jeg håper Hamarøy kommune går i bresjen for denne satsingen og aktivt støtter dette i samarbeid sammen med private aktører. Hamarøy Høyre ønsker at vi sammen må legge til rette for de muligheter for vekst og utvikling som finnes i Hábmera suohkan/Hamarøy kommune. Denne muligheten må vi ikke skusle bort for da risikerer vi at videre vekst og utvikling stopper opp, og at vi ikke får ta del i de muligheter som eksisterer.

Hamarøy Høyre oppfordrer regionale myndigheter og etater om å ta del i den vekstmuligheten som ligger i industrien og næringslivet for øvrig i vår kommune, og sammen med kommunen og næringslivet bidra aktivt i utviklingsarbeidet. Her er det behov for et samordnet samarbeid og samhandling mellom næringslivsaktører, kommunen og regionale myndigheter.

Kommentarer til denne saken