Den katastrofale økonomiske situasjonen i Fauske Kommune har fått mye omtale i media i de siste månedene. Kommunestyret vedtok et budsjett for 2021 hvor det manglet 68.9 millioner på inntektssiden for å dekke kostnadene til dagens tjenester og drift.

I forrige uke kunne vi lese at Statsforvalteren i Nordland hadde underkjent det vedtatte kommunebudsjettet for 2021 og gitt instruksjoner om å utarbeide et budsjett i balanse. Likeledes, fikk Fauskes innbyggere opplyst at den samlede gjelden som skal betales av inntektene til fellesgodene er på svimlende 1.58 milliard kroner.

Nedskjæringer, omorganisering, effektiviseringstiltak og økning i gebyrer/egenbetaling innen alle sektorer har foregått i flere år. At disse tiltakene ble ytterligere skjerpet i budsjettforberedelsene for 2021 resulterte i mange bekymringsytringer i media fra Fauskes innbyggere, interessegrupper, ansatte og fagforeninger.

På lederplass i Avisa Nordland den 28 januar blir det økonomiske uføret i Fauske kommune kommentert og det forespeiles at ytterligere budsjettkutt i 2021 vil tvinge seg frem. Samtidig stilles det spørsmål til Ordfører Marlen Rendall Berg sine uttalelser som oppfattes som 'tilbakelent' og lite handlingsorientert i en så alvorlig situasjon.

Så, kjære ordfører og politikere i Fauske Kommune.

Nå er det både på tide og nødvendig at dere kommer på banen med god og direkte informasjon til kommunens innbyggere og media. Som innbyggere forstår vi at situasjonen er krevende men vi både forventer og fortjener å bli holdt løpende orientert om hvordan dette foreslås løst og at vi i god tid blir informert om hvilke grep som vil bli tatt.

En kommunikasjonsstrategi bør absolutt vurderes og regelmessige oppdateringer deles gjennom kommunens eksisterende kommunikasjonsplattformer.

Det første spørsmålet som krever svar er vel ganske enkelt:

Hvor skal de 68.9 millionene som trenges i 2021 hentes fra?