Gå til sidens hovedinnhold

Hva mener dere egentlig, Siv Mossleth og Arne Nævra ?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hva mener dere egentlig, Siv Mossleth og Arne Nævra ?
I Rana Blad 5.desember kunne vi lese noen uttalelser fra stortingsrepresentant Siv Mossleth, som er helt ubegripelige, hvis hun er riktig sitert. Senterparti-representanten vil legge fram sak i Stortinget om oppstart av storflyflyplass i Rana senest til våren. «Nå må vi tidfeste oppstarten skikkelig», sier hun til avisa.

Vet ikke representanten Mossleth - som sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen - at Stortinget har Nasjonal Transportplan som styringsverktøy ? Storflyplass på Hauan i Rana ligger i NTP-perioden 2024-2029, uten prioritet og uten penger. Det ser Mossleth helt bort fra! «Senterpartiet vil legge fram en sak for Stortinget senest våren 2020, slik at det blir avklaring angående statlige bevilgninger i senere budsjettår allerede nå», uttaler hun. Etter hva vi forstår, mener Mossleth at Stortinget skal gi garanti for en bevilgning i 2024, og på denne måten låse et framtidig storting. Vi ber Mossleth redegjøre for når dette ble vanlig praksis? I følge professor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen kan ikke Stortinget i 2019 treffe bindende vedtak om finansiering i 2024. Det må avgjøres ved budsjettbehandlingen for 2024. (Helgelendingen10.10.2019) Eller mener Mossleth at storflyplassen skal «snike i køen» og tas inn i statsbudsjettet i perioden 2020-2023? Hvilke prosjekt i inneværende periode skal dette gå på bekostning av?

Transportkomiteens medlem fra SV, Arne Nævra, er av samme oppfatning som Siv Mossleth. Han uttaler i nevnte artikkel i Rana Blad at det alltid er fare for at en større flyplassutbygging kan sette grunnlaget for andre flyplasser i fare, men han mener at investeringene i den store flyplassen er helt nødvendig for å gi den sterke næringsutviklingen i Rana drahjelp. Dersom Arne Nævra leser rapporten fra Urbanet Analyse, som er bestilt og betalt av Staten, vil han se at i dette tilfelle er det ikke bare «fare for» at storflyplassen i Rana setter grunnlaget for andre flyplasser i fare. Urbanet Analyse forutsetter nedleggelse av Mosjøen Lufthavn og skriver følgende om storflyplassen: «Dersom et stort jetfly (186 seter) skulle ha betjent Osloruten ville kabinfaktoren vært på kun 28 prosent i 2025 dersom Mosjøen Lufthavn ikke legges ned (…) og på 43 prosent i 2055 dersom Mosjøen lufthavn legges ned.» Dette er betydelig lavere enn kabinfaktoren på 70–80 prosent som normalt kreves for lønnsom drift. (Hovedrapporten s.30) Hva vil det bety for aluminiumsverket Alcoa avd.Mosjøen at flyplassen legges ned? Alcoa Mosjøen har en årsomsetning på 5-6 milliarder kr. Det er nesten like mye som hele Mo industripark til sammen. Vi ber Nævra forklare hvorfor industriarbeidsplassene i Rana er vesentlig viktigere enn industriarbeidsplassene i Mosjøen?
I en utredning utført av Møreforsking på oppdrag av bla. Polarsirkelen Lufthavnutvikling har man beregnet at Mosjøen Lufthavn legges ned i tillegg til at mesteparten av passasjerene fra Sandnessjøen Lufthavn overføres til storflyplassen i Rana for å gi tilstrekkelig passasjergrunnlag. Kan Nævra forklare hvorfor en arbeidsplass i Rana er vesentlig viktigere enn en arbeidsplass i Mosjøen og Sandnessjøen? Gjelder SV’s partiprogram om å ta vare på, videreutvikle og sikre sysselsetting og eksportinntekter kun Rana? Når ble sentralisering et viktig politisk mål for Sosialistisk Venstreparti?
Avinor skrev i brev til Samferdselsdepartementet 12.mars i år at Avinor ikke har mulighet til å investere i ny lufthavn i Mo i Rana med de rammebetingelsene som gjelder for selskapet. Prosjektet er ikke samfunnsøkonomisk eller bedriftsøkonomisk lønnsomt. Avinor har heller ikke i sin finansielle plan tatt med drift av stor flyplass i Rana. På denne bakgrunn ber vi stortingsrepresentantene Siv Mossleth og Arne Nævra gi oss svar på følgende spørsmål: Hvem som skal finansiere byggingen av denne flyplassen? Hvem skal drive den og dekke de årlige driftsunderskuddene? Er det fornuftig å bygge en storflyplass beregnet for store jetfly ved inngangen til en ny tidsalder med mindre elfly ? Er ny storflyplass for jetfly et statlig incentiv for mer miljøvennlig luftfart, i tråd med partiprogrammet for Senterpartiet? Er det i tråd med SV’s målsetting om nullutslipp? Sp vil i sitt program styrke rutetilbudet til flyplasser i distriktene. Er nedleggelse av Mosjøen Lufthavn i tråd med løftet om å styrke rutetilbudet i distriktene?
Tror Mossleth og Nævra at støtte til storflyplass i Rana gir politisk uttelling i Rana for Senterpartiet og SV ved neste valg? I så fall vil vi minne om at Høyre i flere år har vært positiv til storflyplass i Rana. Ved stortingsvalget i 2017 gikk Høyre ned 7,9 prosentpoeng i Rana. Under siste kommunevalg-kamp ble løftet om storflyplass gjentatt av både statsminister Erna Solberg og transportkomiteens leder, Helge Orten. Valgresultat: Høyre gikk tilbake 6,9 prosentpoeng i Rana!

Det er nær sammenheng mellom storflyplass og stort sykehus i Rana. Ved å fokusere på storflyplass på Hauan gir Siv Mossleth og Arne Nævra draghjelp til Rana i kampen for å få et stort sykehus i Rana-området, der et mindretall av befolkningen på Helgeland bor. Det er et gigantisk sentraliseringsframstøt som altså får helhjertet og ukritisk støtte fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Det bør partimedlemmer og velgere merke seg. Vi skulle ønske at vi hadde stortingsrepresentanter fra fylket vårt som så framover mot nye muligheter i luftfarten, og ikke var sementert i gårsdagens løsninger, som resten av verden er i ferd med å se har gått ut på dato!

Kommentarer til denne saken