Som mangeårig medlem av Arbeiderpartiet stiller jeg noen åpne spørsmål til mitt eget parti i anledning elsparkesykler. Jeg har ikke tilholdssted i Nordland men berømmer avisa for å bringe dette nasjonale temaet på banen og i tillegg ha debattinnleggene i sakens anledning utenfor betalingsmur.

Jeg er en av svært mange som til daglig har hjertet i halsen når jeg ferdes på fortau. Det er en ny situasjon å til enhver tid måtte se seg til alle kanter for å unngå å bli påkjørt av en ståmoped (som det jo er). Jeg er sjokkert over mangelen på folkeskikk og oppdragelse veldig mange av sjåførene (for det er det de er) utviser – både i forhold til orden og hensynsfullhet.

Jeg lurer på hvorfor det i all verden skal være så vanskelig – også for mitt parti – å ta TYDELIG avstand fra denne galskapen. Tydelig avstand betyr IKKE justeringer (parkeringsregler etc.), men enkelt og greit å forby ståmopeder på fortau, gjennom å reklassifisere som motorkjøretøy – slik det var før Ketil Solvik – Olsen presset igjennom den famøse omklassifiseringen i 2018.

Videre, hvor vanskelig skal det være å innse at disse ståmopedene har NULL funksjon og nytte utover at primært tenåringer skal få utløp for egen kjedsomhet på bekostning av alle myke trafikanter, inklusive eldre, barn, funksjonshemmede og blinde? Må det dødsulykker til? Burde man ikke heller satset på andre fritidstilbud til ungdommen?

Og: hvor vanskelig er det egentlig å gjennomskue at «argumenter» som miljøvennlig mikromobilitet er et oppkonstruert, vikarierende motiv for at utleieselskapene skal tjene penger?

Kanskje en grunn kan være at de fleste politiske partier er redd for ikke å virke «kule» blant ungdom. Til det vil jeg si at de fleste ungdommer faktisk ikke bruker ståmopeder, og er like oppgitt som alle andre over dette tullet, når de ferdes på fortau.

Videre er noe av det aller mest pinlige ungdom vet om, voksne som prøver å være «kule» og snakke deres egen sjargong. Ekte kjærlighet til ungdommen er å gi både sunne og gode tilbud, frihet, men samtidig sette grenser når det trengs. Frihet betyr ikke å legge opp til destruktiv atferd som frarøver andre deres frihet. Opphevelsen av kjøretøyforeskriften var ene og alene brød og sirkus-partiet Frps verk, i all dets higen etter lettvint og hjernedød moro. Etterhvert med haleheng fra H, V og KrF. Jeg ser overhodet INGEN grunn til at opposisjonen skal støtte deres politikk.

Jeg forventer at mitt parti – sammen med resten av opposisjonen – gir støtte til Senterpartiet om å reklassifisere ståmopedene som motoriserte kjøretøy og på den måten fjerne dem permanent fra fortauene. Dette må det bli konsensus om i god tid før valget og kommuniseres til velgerne, og det er det aller første som bør iverksettes når ny regjering inntrer.