Som høygravid bosatt i Distrikts-Nordland leste jeg helseministerens siste lovnader om en trygg fødselsomsorg med stor interesse. Men jeg ble dessverre skuffet. For selv om jeg her helt enig i overskriften «Det skal være trygt å føde i Nordland» som Bent Høie og stortingsrepresentant Margunn Ebbesen for Høyre har på sitt innlegg i Fremover 2. september, har jeg stor tvil om det er beskrivelsen av nåsituasjonen. Og jeg lurer fortsatt på hvor lenge vi må vente.

Det er særlig en setning i leserinnlegget som er særlig oppsiktsvekkende. «Neste år vil sykehusene få klare føringer om å få på plass følgetjenestene i samarbeid med kommunene», skriver Høie og Ebbesen. Klarer de det? For sykehusene har hatt ansvaret lenge nå.

I 2010 ble ansvaret for ordningen om følgetjeneste overført fra kommunene til helseforetakene. Det ble fastslått at ordningen skulle ha en døgnkontinuerlig vaktberedskap, og at alle som har mer enn 90 minutters reisevei, har rett til følge av jordmor.

I Finnmark mangler 10 av 19 kommuner følgetjeneste. I Nordland mangler 16 kommuner følgetjeneste. Det gjør Nordland til fylket med flest kommuner uten følgetjeneste. Og når vi vet at vi i nord har lengst vei til nærmeste sykehus, er dette mer enn urovekkende.

Da spør jeg meg«Hvor lenge har vi ikke hatt på plass en fungerende følgetjeneste?». «Hvor mange norske kvinner i distriktene i Norge har startet sine fødsler uten en jordmor i følget?» og til slutt «Hva i all verden sier du til norske bygdekvinner som skal føde i høst?»

Erna var tydelig i sin nyttårstale om ønske om flere barn i Norge. Da er barnehageplass selvsagt viktig. Men det er også både et trygt, men også godt fødetilbud viktig. Vi er nok alle stolte av lav spedbarnsdødelighet i Norge, og sjelden går ting galt. Men det betyr ikke at våre fødende kvinner har hatt en opplevelse de ønsker å gjenta. Og hvis vi skal ha flere barn er fødsel nødvendigvis en øvelse som må gjentas minst en gang per kvinne.

Jordmor – og følgetjenesten blir ofte kalt grunnfundamentet i fødselsomsorgen vår, og blir brukt som tiltaket som skal sikre trygghet når fødetilbud legges ned. Men samtidig som Helseministeren legger ned fødetilbudene våre, klarer han ikke engang å sikre en følgetjeneste. Det er rett og slett fortvilende å kjenne på.

Kommunene rundt om i landet jobber på høygir for å bygge opp jordmortjenesten din. Men det hjelper ikke at vi lokalt bygger opp en god fødselsomsorg, om helseforetakene og Høie ikke klarer å tilby en god og trygg fødsel. Jeg synes det rett og slett er pinlig at Høie ikke har tatt tak i dette for lenge siden, og en instruks til jul hjelper ikke de gravide i distriktet som skal føde nå i høst. God fødsel a folkenes! Men husk å stemme først da!