Jeg ser at dagens avis (28.07.22) bruker mange sider på å skrive om kommunal praksis hva gjelder eldreomsorg, reklame på byens fortau og ikke minst kontroll av næringsliv som selger alkohol og tobakk. «Fortausreklame-problemet» tas også opp i dagens leder.

Som leser stiller jeg imidlertid følgende spørsmål: Hva i all verden er det kommunen holder på med?

Dette spørsmålet synes jeg også AN burde stille.

Det er vel kjent at kommunen sliter med dårlig økonomi, og AN har skrevet en del artikler om pressgrupper og enkeltpersoner som «står fram» og taler varmt for sin sak, gjerne på vegne av andre. All ære til dem.

Det jeg savner fra avisens side er det store bildet som forteller noe om kvaliteten på kommunens tjenestetilbud og drift, gjerne sett i forhold til andre kommuner. Hvordan skattlegger kommunen sine innbyggere, og hva får vi igjen for pengene? Hva er det kommunen bruker pengene til, og kunne/burde kommunen disponert sine inntekter annerledes?

Dagens avis tegner et nesten tragikomisk bilde av en kommune som tilsynelatende er mer opptatt av reklame på fortauet og av sigarettpapir som ikke dekkes til i butikkhyllene, enn av å gi sine eldre verdig og «forsvarlig helsehjelp» som loven forlanger. AN kunne dessverre fylt mange avissider med sterke historier om svikt i tjenestetilbudet til de eldre. Den nitide kontrollen av byens næringsliv kunne med fordel vært erstattet av tilsvarende kontroll av hvordan kommunen oppfyller sine lovpålagte oppgaver.

I avisa har det vært skrevet om kutt i budsjettene, eller «nedtrekk» som det heter på nytale, og om politikere som toer sine hender og ber kommunens ansatte løse flokene de selv har skapt. Burde ikke avisa stilt de samme politikerne til ansvar på vegne av velgerne?

I forkant av neste års valg burde AN være sitt ansvar bevisst og innlede til en kritisk og opplyst debatt om hvordan kommunen forvalter sitt ansvar og innbyggernes skattepenger.