Kultur er ikke bare visuell kunst, men like gjerne byggene som huser kunstere/ kunst.

Hålogatun, Rønvik Vel, Gimle og ikke minst HERREDSHUSET er Bodø Bys kulturarv:bangbang: Som bør bevares og taes vare på.

Hva i all verden har rasering av småbåthavna med kultur å gjøre?

Og jeg stiller spørsmålet til byens politikere: Hva er kultur?

Det er langt mer enn bildende kunst, dans og drama og musikk/ teater. Kultur er også å ta vare på gamle bygg, levd liv og redskap, kystkultur og kulturlandskap.

Kultur er å ta vare på.........

Vi trenger politikere og administrasjon som ser helheten: bangbang: og som det har vært mangelvare på over år i Bodø.