Hva skal til for at ungdommen skal flytte hjem etter endt utdanning? Spørsmålet mange stiller seg og ungdommene. Etter min mening er det ikke noen ungdommer som vet når de er 17–21 år hva som gjør at de kommer til å flytte hjem. Alle kommer mest sannsynlig til å svare jobb, bolig eller kjærlighet, de veldig overordnede faktorer for å komme tilbake etter endt utdanning.

Samfunnets syklus

Fra du blir født blir du opplært til at du skal gå på skole, holde på med fritidsaktiviteter og studere etter grunnskole og videregående. Etter studiene skal du skaffe deg en jobb og bolig. Etter dette skal du stifte en familie og klatre i karriere stigen. Derfor vet ikke ungdommer inkludert meg selv hva som gjør at vi kommer tilbake etter endt utdanning. Det er grunnen til at om du spør en ung person om hva som skal til for å flytte tilbake er det alltid jobb og bolig. Dette er jo selvfølgelig viktige ting, men ikke nok for det kan også resten av landet tilby.

Det lille ekstra

Hva har Nordland som ikke resten av landet kan tilby? Kanskje det er nytenkende bedrifter, nye attraktive boligområder, attraktive arbeidsområder eller natur. Om du spør en blodrød nordlending vil personen svare natur og lokalsamfunn. Men dette er ting også resten av landet kan tilby til noen grad. Derfor er må vi tilby det lille ekstra, med å skape relasjoner mellom næringslivet, ungdommene og kommunene. For å sammen skape det lille ekstra som gjør at ungdommene som flytter for utdanning vil komme tilbake.

Primære behov

I Nordland har vi alle de primære behovene oppfylt for å leve her, altså vi har tilgang på helsevesen, skolevesen, bolig, jobb og mat. Derfor er det minner og relasjoner som er viktig når ungdommene skal komme tilbake å bosette seg og stifte familie eller starte et arbeidskarriere.

Flytter ikke for arbeid lengere

I dag viser statistikk og arbeidsmarkeder at vi flytter ikke lengre for jobb som vi gjorde før. I dag er det en overflod av ledige jobber og jobber kan utføres hjemme på en skjerm. Dette gjør at alt rundt en arbeidsplass blir så mye viktigere enn arbeidsplassen. For eksempel nettverk, fritidsaktiviteter, byliv/bygdeliv, natur, kulturtilbud, kollektivtilbud og mye mer

Relasjoner

Hva gjør at mange får seg jobb i dag? Jo, nemlig relasjoner. Arbeidslivet skriker på mange områder etter folk og særlig i Nordland. Det er mange bedrifter som blir påvirket av både nedleggelser av videregående linjer eller nedleggelser av skoler som gjør det vanskeligere å rekruttere unge i utdanningen. Og når ungdommene flytter igjen blir det enda vanskeligere å rekruttere dem. Derfor mener jeg at det er viktig at næringslivet tar seg tid til å besøke skoler og snakke med ungdommene. For hvis ungdommen har en relasjon med en bedrift er det lettere for denne personen å ta kontakt med bedriften og bedriften kan ta kontakt med ungdommen for å høre som jobb muligheter. For studentene i storbyene får ofte besøk av store bedrifter i byene som rekrutterer dem og skaffer dem jobb. Derfor er det viktig at bedriftene tar ansvar og synlig gjør seg for ungdommen og sier at dere har jobb til dem når de kommer hjem.

Fraflytting og nedleggelser

Dessverre opplever vi i Nordland en periode med fraflytting og nedleggelser av skoler, helsetilbud og tjenester. Dette kan vi alle være enige om at ikke bidrar til å skape et mer attraktivt fylke å bo i. Derfor må vi prøve å bevare de små og store samfunnene vi har i dag. Å ikke legge ned skolelinjer og skoler, som gjør at ingen unge i dag kan stifte familie i distriktene fordi det ikke er skoler der. Om jeg skulle tatt noe fra mitt ståsted ville jeg ikke ha flyttet til en plass der skolene står i fare for å bli nedlagt. Et godt og bra skolevesen er attraktivt for nystiftede familier som ønsker å bygge nettverk og oppdra barn en dag.

Hvorfor ble du her/flyttet hit?

Når man spør hva de unge vil ha for å flytte hit kan man prøve å stille det samme spørsmålet til seg selv. Hva skal til for at du skal flytte hit om du var nyutdannet og skulle kjøpe bolig. Hva ville du ha endret med samfunnet/næringslivet for å flytte hit eller bli værende. Det du sitter med av tanker er nok ikke langt ifra det de unge tenker. Når man allerede har stiftet familie og har klatret i karriere stigen sitter man med erfaringer som ikke unge sitter med. Derfor vil du ha nye tanker om hva som ville gjort at du ville flyttet hit igjen etter å ha vært nyutdannet og skal ut i arbeidslivet.

Mine behov

Hva skal til for at jeg skal flytte hjem igjen etter endt utdanning? For at jeg skal flytte hjem til Nordland igjen må jeg ha en relasjon til en bedrift som vil ansette meg og som vil gi meg utfordringer. Ellers er jeg som alle andre ungdommer som vil ha en mulighet for bolig og muligheter til å stifte familie med et sterkt skolesystem.

Næringslivet som samfunnsbygger

I mange debatter om ungdom og hva unge trenger blir det ofte flyttet over til kommunen og fylkeskommunen sitt problem. Dette er ikke noe bare kommunene har ansvar for, men også næringslivet. Næringslivet må ta mer ansvar og gi unge mer ansvar og midler til å forme samfunnet til det som de vil flytte tilbake til. Det er de unge som skal videreføre din bedrift og ta vare på deg som «gammel». De unge er fremtiden og det kan ingen benekte.