Navnet Asbjørn kommer opprinnelig fra Norrøn og var i vikingtiden, rundt ca. 900 tallet, et ganske vanlig navn i hele Norge. (Du var så opptatt av navnet)

Ser at Nestlederen i Nordland SV, Jitse J. Buitink, håper jeg finner fram til min ære og verdighet. Vel, det er tydelig at mitt innlegg om nestlederen i SV (Torgeir Knag Fylkesnes) og andre, sitt forsøk på å unndra beskatning og tilegne seg økonomiske fordeler på fellesskapets bekostning, traff særdeles godt.

Han sier videre at innlegget mitt var blottet for verdighet. Jitse, når man omtaler noen med verdighet, er det fordi de blant annet fortjener respekt og respektfull anerkjennelse. Jeg synes faktisk ikke at verken nestlederen i SV, eller andre av våre folkevalgte som bevisst svindler fellesskapet, fortjener å bli omtalt med «verdighet og ære».

Fakta i saken skal være godt kjent, så la oss være ærlig. Det ER skatteunndragelse som er tilfellet i denne og flere saker. Når man gir skattemyndighetene uriktige eller ufullstendige opplysninger om faktiske forhold, ja, da er det forsøk på skatteunndragelse. Man kan kaste skylden på hvem man måtte ønske, komme med unnskyldninger, bortforklaringer med mer, men man er personlig ansvarlig. Vær ærlig, så enkelt er det.

Dine mistanker er korrekt Jitse, jeg må, vil og skal betale skatt, men ser absolutt ingen grunn til være forbannet av den grunn, tvert imot. Det som derimot gjør meg forbannet, er når høyt tiltrodde tillitsmenn og kvinner, og i denne sammenheng, en del av Nasjonalforsamlingen/Stortinget, åpenbart forsøker å svindle til seg økonomiske fordeler ved å begå skatteunndragelse, er dette å bryte loven. Pr. definisjon er skatteunndragelse å betrakte som kriminalitet. At man er nestleder i SV, er statsråd, eller sitter på Stortinget, gir ingen immunitet i lovverket. For ordens skyld, jeg favner alle de folkevalgte som har svindlet, eller forsøkt å svindle til seg økonomiske fordeler de ikke har krav på, for å bryte loven. Ikke de andre.

Jeg forventer ikke at alle er feilfrie, men jeg forventer et snev av ærlighet fra våre folkevalgte. Du skriver at det er politikernes plikt å skaffe verktøy til veie for å oppnå framtidige midler til velferdsfordeling. Ja der er jeg enig, men verktøykassen skal da brukes til nettopp det og for folket, ikke til å fordele godene til seg selv og sine nærmeste.

Jeg må også si at navnet Robin Hood, ikke akkurat var det som slo meg når jeg skrev mitt tidligere innlegg.

Jeg tar avstand fra din hersketeknikk ved å kalle min ytring for «ekstrem politikerhat». Det å omtale/ytre seg om de ulovligheter som noen av våre folkevalgte har begått, er ikke politikerhat, men et uttrykk for enorm skuffelse over at det i vår Nasjonalforsamling er flere/mange som bevisst bryter skatteloven.

Spesielt, synes jeg, at en fri borgers ytring om politikernes ulovligheter, blir betraktet som «ekstrem politikerhat» av nettopp, en politiker. Er det friheten til å ytre seg som er problemet og ikke enkelte politikeres ulovlige handlinger?

Når det gjelder synkende tillit til våre politikere og en økende politikerforakt, tror jeg politikkens aktører utmerket godt klarer å bidra til dette helt alene med sin væremåte og handlinger.

Hva er verdighet uten ærlighet? Marcus Tullius Cicero 106 f.kr – 43 f.kr.