Vi er inne i en krisetid. Ensomheten, usikkerheten og arbeidsløsheten påvirker vår psykiske helse. Isolasjon og manglende møteplasser skaper grobunn for mørke tanker og fortvilelse.

For noen blir livet ikke til å leve. I dette mørke landskapet der solen sjelden rekker fram med sine varme stråler. Har noen oaser vokst fram. Dessverre for dem som bruker dem er de i ferd med å tørke inn. Frivillighet og engasjerte medmennesker er ikke nok når husleie og strøm skal betales. Varmestua er borte, Bymisjonens kafé har begrensninger, Fri er historie og Ovenpå mangler midler. Politikerne sitt vedtak om å spare penger på ettervern, har ført til en ny spadd grav.

Får det politikerne eller posisjonen til å sove dårligere? Neppe. Vi som arbeider for å motvirke fattigdom og utenforskap ser nå at Ovenpå, Bodø by sin eneste rusfrie møteplass, trues med nedleggelse. Vi har allerede sendt «Mennesker i Limbo» ut av kommunen. Til et sted med enda mindre muligheter til hjelp og støtte. Nå er det de som trenger ettervern for å holde seg på jobb eller være rusfri sin tur.

Hva er viktigst: Nyttårsfyrverkeri til hundretusenvis kroner, i fjor vist digitalt, eller et tilbud til sårbare mennesker som prøver å holde seg unna rusen og skape nye liv. For det er slike prioriteringer du Bente Haukås og velferdsutvalget må velge.

Så hva er valget kjære politikere, fest eller ettervern?