Gå til sidens hovedinnhold

Hva er statusen for å takle mobbing i Forsvaret? Har smitten spredt seg videre inn i veteranmiljøet?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Til tross for eksisterende europeiske og nasjonale lover og politiker, fortsetter mange soldater å bli mobbet i sine væpnede styrker og i veteransamfunnet.

I 2020 publiserte den europeiske stiftelsen for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) en rapport om «Rollen til sosiale partnere i kampen mot diskriminering på jobben» (https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20011en.pdf) som konkluderer med at vi alle har en nøkkelrolle å spille i kampen mot mobbing og diskriminering.

Definisjonen av diskriminering kan sies; Å skille til fordel for eller mot en person eller ting på grunnlag av gruppen, avdelingen eller kategorien personen tilhører. (dictionary.com)

«Å bekjempe mobbing og seksuell trakassering er vårt felles ansvar. I forsvarssektoren er det nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering» sa vår forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i 2020.

Men etter inntoget fra de ukontrollerte sosiale medier med spredning av fake news, har arbeidet med dette stoppet opp, men heller tilsynelatende spredt seg i veteranmiljøet.

Vi som arbeider med internasjonal veteransaker har observert diskriminering i mange former ovenfor veteraner i samfunnet og vi har sett at mobbing og diskriminering i veteranenes miljø er et betydelig problem, og de blir ofte smittet fra forsvarets problemer med diskriminering eller direkte mobbing.

Frivillige i veteranorganisasjoner blir ofte mobbet og svekket direkte ved å utøve militær makt basert på diskriminering. Ved å bruke denne makten infiltreres tilsynelatende ofte veteranorganisasjoner, for bevisst å svekke tillitsmenn slik at veteranorganisasjoner ikke er i stand til å representere rettighetene til sine medlemmer eller veteraner. Dette har vi sett i mange tilfeller, hvor resultatet blir at dyktige tillitsmenn trekker seg ut av organisasjoner etter grov mobbing. Til og med kan det spores tilbake at veteraner får alvorlige mentale konsekvenser etter nettmobbing og andre skitne metoder.

Vi i World Veterans Federation er bekymret for dette økende problemet i veteransamfunnet og er glad for at vi i samarbeid med Euromil tar opp dette problemet i større grad enn før, slik at vi kan sammen stoppe mobbesmitten inn i veteranorganisasjonene.

Nei, stopp dette, og la oss heller ta vare på veteraner og våre soldater og holde oss for god til å fortsette med mobbing av våre stolte soldater og veteraner.

Kommentarer til denne saken